Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

"НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020"

Новини
       С поход до средновековната крепост и местността Калето учениците от 12.Б  клас при Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ подкрепиха участието на Община Берковица в конкурса „Нестле за Живей Активно! 2020” .  Така гимназистите и тяхната преподавателка по ФВС , госпожа Камелия Николова, станаха част от най-мащабната инициатива за активен начин на живот и балансирано хранене. 
         „За нас бе истинско удоволствие да участваме в инициативата на Нестле "Живей активно!", подкрепена от Община Берковица! Ние дълбоко вярваме, че да бъдеш активен, не е просто да бъдеш физически такъв. То ти носи една несравнима вътрешна и духовна наслада и комфорт, чувство на удовлетвореност от себе си, решителност и енергия за нови и нови дейности. Отправяме апел към хората от всички възрасти да бъдат активни, да прекарват колкото се може повече време движейки се, защото това носи единствено и само огромни ползи за физическото и духовното ти здраве! Живей активно, дай добър пример на този до теб!“- Учениците от 12. Б клас на ПГ "Д-р Иван Панов".

„Остани жив! Пази живота!“

Новини
          За пета година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира кампания, целяща да намали до 0 поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия , който на европейския континент е 70 човешки живота на ден. През 2020 г. кампанията се проведе от 16 до 22 септември като Дни на безопасността на пътя под мотото „Остани жив! Пази живота!“. В кампанията се включиха и ученици от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, които заедно със служителите на РУ на МВР – Берковица, звено „Пътен контрол“, раздадоха информационни брошури и напомниха на шофьорите  в Берковица да карат със съобразена скорост и с повишено внимание. 

Успешна учебна година!

Новини
        Днес, 15.09.2020 г., за 108 път Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“  отвори врати, за да посрещне своите ученици. Новата 2020/2021 учебна година беше открита от директора на училището — господин Григор Григоров. Той пожела успешна и ползотворна учебна година на гимназистите. Осмокласници получиха подарък за добре дошли в  ПГ „Д-р Иван Панов“ .
           Училището посрещна учениците си с обновени класни стаи, превърнати в мултимедийни кабинети. В процес на изграждане е и фитнес, който ще може да бъде използван от гимназистите безплатно.

Откриване на учебната 2020/2021 година

Новини
Уважаеми родители, скъпи ученици,
Учебната 2020/2021 година ще бъде открита на 15.09.2020 г. в 9,00 часа
в двора на Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" за учениците от 8. клас
и в 10,00 часа за учениците от 9. до 12. клас.
Заповядайте!

Организация на учебния процес в условията на пандемия

Новини
Уважаеми родители, скъпи ученици, 
Предлагаме на Вашето внимание правилата  за  организация на учебния процес в условията на пандемия от COVID-19 в ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица


Организация на учебния процес в условията на пандемия

ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица

 

1. Влизане в и излизане от сградата на училището :

1.1. Учениците, които се обучават на първия етаж, влизат и излизат през задния (авариен) вход в училището;

1.2. Учениците, които се обучават на втория етаж, влизат и излизат през главния вход на училището;

1.3. При влизането и излизането от сградата на училището  учениците и служителите  носят предпазни маски;

1.4. На двата входа при влизане да се осъществи дезинфекция на влизащите от служител на ПГ „Д-р Иван Панов и измерване на температурата.

 

2. Придвижване на учениците и служителите в коридорите в междучасията:

2.1. Да се извършва с носене на предпазна маска;

2.2. Да бъде разделен коридорът на два потока - движението да се извършва от дясната страна на коридора, което ще бъде обозначено със стрелки;

2.3. Забранява се посещението на ученици в чужда класна стая;

2.4. Забранява се струпване на ученици в коридорите, коридорите да се използват само за придвижване.

 

3. Организация на учебния процес в класната стая:

3.1. При влизане в класната стая всеки ученик е длъжен да дезинфекцира ръцете си с препарат, осигурен от училището;

3.2. В класната стая учениците не са длъжни да носят маски, само по желание;

3.3. Всяко междучасие дежурните ученици проветряват класната стая;

3.4. Максимално се ограничава движението на учениците и учителите в класната стая;

3.5. Въвеждане на две големи междучасия:

- след втория час- от 9.40ч до 10.00ч

- след четвъртия час- от 11.40ч до 12.00ч

3.6. Чиновете в класните стаи и масите в служебните помещения да се дезинфекцират преди започване на учебните часове и през големите междучасия.

3.7. Кабинетите по ИТ и физкултурния салон да се дезинфекцират преди започване на учебните часове и през големите междучасия.

3.8. Коридорите да се дезинфекцират след всяко голямо междучасие / по време на третия и петия учебен час /, както и след приключване на учебния процес.

 

4. Действия при съмнение и установяване на заразен ученик или служител на ПГ „Д-р Иван Панов“:

4.1. При установяване на грипоподобни симптоми, ученикът или служителят се изпраща при медицинското лице за измерване на температурата му;

4.2. При температура над 37,2 градуса ученикът се отстранява от училището и класният ръководител уведомява родителите му и личния му лекар.

4.3. При температура над 37,2 градуса служителят е длъжен да напусне сградата на училището и се организира неговото заместване от останалия персонал;

4.4. При установено заболяване от Ковид-19 на ученик, се налага 14-дневна карантина на ученика и на учениците от неговия клас;

4.5. Обучението на класа под карантина се осъществява онлайн в рамките на редовното дневно разписание от съответния преподавател, обучението се извършва от класната стая;

4.6. При установяване на заразени ученици в три класа, цялото училище преминава на дистанционно обучение за срок от две седмици;

4.7. При установяване на заразен учител той се поставя под карантина и се организира неговото заместване. Цялото училище минава на дистанционно обучение за срок от две седмици;

4.8. При завръщане на болен ученик или служител в училище, се изисква представяне на отрицателен тест.

 

 

 


Училищни учебни планова за 2020/2021 учебна година

Обучение УП


„Купи една книга. Дари я на своето училище. “

Новини
            Асоциация „Българска книга“ стартира кампания под надслов: „Купи една книга. Дари я на своето училище. “, зад която стои идеята на първия учебен ден ученици да занесат книга вместо букет с цветя.

            Предложената инициатива дава възможност на учениците да покажат своето отношение към литературата и книгите, да се превърнат в посланици на четенето, да споделят любимите си книги с приятели и съученици и да дадат своя  принос към училищния живот и образователния процес. Включване в инициативата „Купи една книга. Дари я на своето училище." ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки с книги, избрани от самите ученици.

            Във времето на дигитализация не бива да бъде забравен най-важният прозорец към света - книгата.

            Да подкрепим инициативата на Асоциация „Българска книга“!

         

КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 - „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Новини
Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" обявява конкурс за образователен медиатор по проект: BG05M2OP001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: основно/средно/висше образование
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
- дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
- умения за управление на конфликти;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение:
- компютърна грамотност

Срок за подаване на заявления за участие в конкурса : 14.09.2020 г.

Повишаване квалификацията на педагогически специалисти от ПГ "Д-р Иван Панов"

Новини
         В период 03. - 05.08.2020 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти провери обучението за повишаване на квалификацията на учителите по английски език от област Монтана, който от новата учебна година ще преподава на всички гимназиални резултати. Обучение е включено в националната програма „Квалификация“ 2020. Общо 200 учители от цялата страна, които ще бъдат разработени английски език, създаден предмет, до края на месец август ще се запознаят с новите учебни програми по езици и с формата на новата математика, която ще се провери за пръстен път през 2022 г.   
            В обучението взехме участие и преподавателите по английски език в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица - Николина Кирова, Бистра Матерова и Лорита Давидова. Лектори по време на тридневното обучение бяха проф. д-р Дияна Янкова, ръководител на отдел „Чужди езици и култури“ в Нов български университет, и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, преподавател във всеки отдел. В края на обувката група, която включва 12 учители от област Монтана и 6 от област Плевен, се срещна с г-жа Янка Такева, председател на СБУ и директор на НЦПКПС гр. Банкя г-н Димитър Асенов. На срещата са били актуализирани актуални въпроси, касаещи образователната система, следвайки това, което е г-жа Такева се връща на участниците в обучението сертификати за участие. 
            До края на месец август предстои преподавателите по немски език, история и цивилизация и информационни технологии в ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица да има възможност за обувки по други учебни предмети.

Награда за наш участник в националния кръг на олимпиадата по география и икономика

Новини
Днес господин Григор Григоров, директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, връчи на Лилия Росенова Атанасова от 9-ти Б клас награда й от националния кръг на олимпиадата по география и икономика. Лилия е един от тридесетте участници във втора състезателна група (8-9-ти клас), достигнали до финалния кръг на XVI национална олимпиада по география и икономика.
Пожелаваме й още много успехи, победи и награди!