Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Четиринадесето състезание "Най-добър млад готвач, най-добър млад сервитьор и най-добър млад барман"

Новини
       На 26.02.2021 година в Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" се проведе Четиринадесетото състезание "Най-добър млад готвач, най-добър млад сервитьор и най-добър млад барман", което се организира от паралелките със специалност „Хотелиер. Организация на хотелиерството“. Състезанието е кръг от Националното състезание "Най-добър млад готвач, най-добър млад сервитьор и най-добър млад барман", което се организира от Министерството на науката и образованието.
       На състезанието присъстваха господин Григор Григоров- директор на ПГ „Д-р Иван Панов“; професионално жури  в състав: Валентина Борисова — дългогодишен професионалист в областта на ресторантьорството,  Веселин Желязков-  дългогодишен шеф-готвач, приготвял храна за екипа на „Вип Брадър“, Цветомир Божинов – дългогодишен професионален барман; господин Румян Горков – бивш директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, учители и ученици.
        В състезанието се включиха учениците от 11. и 12. клас на професионалните паралелки, разпределени в три отбора. Готвачите трябваше да приготвят тристепенно меню, изготвено по регламента на МОН. Сервитьорите, предварително  подредили своите маси, трябваше да посрещнат и настанят гостите си, да им представят менюто и да сервират ястията. Барманите се състезаваха в 2 рунда – КУИК МИКС – бързо миксиране  и „Фенси коктейл“. 
        Победители станаха: Виктория Кирова от 12. А клас при готвачите, Натали Тодорова от 11. А клас при сервитьорите и Георги Цветанов от 12. А клас при барманите.
За всички присъстващи учениците бяха подготвили клипове, презентация, викторина, скечове.
Въпреки ситуацията, в която се намираме през последните две учебни години, учениците от професионалните паралелки и техните учители- Габриела Георгиева и Владимир Иванов, работиха ползотворно и направиха възможно провеждането на състезанието.

Проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ -  https:// teachers.mon.bg 

Новини
        Във връзка с изпълнението на Дейност 2 на проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, IV кампания с период -01.10.2020-03.10.2021 г.  се предоставя възможност на педагогически специалисти , участвали в обучения от предишни кампании, да се включат в предстоящи обучения до края на проекта без ограничения по отношение на броя и съдържанието; предоставя се възможност за включване в обученията на повече от 10% педагогически специалисти над 54-годишна възраст.
           
           Информация за проекта и обученията на https:// teachers.mon.bg  .

Спазване на противоепидемичните мерки при възстановяване на ротационен принцип на присъствените учебни часове

Новини / COVID - 19
     Във връзка с писмо № 9105-47/05.02.2021 г. на заместник-министъра на образованието Татяна Михайлова относно спазване на противоепидемичните мерки при възстановяване на ротационен принцип на присъствените учебни часове в условията на  COVID-19  напомняме:
- Вирусът се разпространява предимно аерозолно и носенето на защитни маски за лице е най-ефективното предпазно средство. В общите закрити части на учебната сграда маските са задължителни за всички. В класните стаи и в другите учебни помещения маски следва да носят всички учители, както и всички ученици от 5. до 12. клас.
- По време на всяко междучасие под надзора на учител се отварят прозорците за проветряване на съответното помещение, като учениците могат да свалят маските си. В рамките на 2-3 минути по време на учебния час помещението също може да се проветрява, а учениците да са без маски. В случай че метеорологичните условия са благоприятни и позволяват това, е препоръчително прозорците на помещенията да са отворени максимално дълго.

Процедура за преминаване на ученик по желание на родител/ученик в ОРЕС.