Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

19.11 - Международен ден на философията

Новини

На 16.11.2015г., по повод Международния ден на философията - 19.11., в Гимназия „ Д-р Иван Панов” се проведе философски сблъсък и диспут на тема: „Съществува ли любов от пръв поглед?” между учениците на 11. Б клас.

С много желание  участниците се подготвиха и премериха сили в три състезателни кръга, свързани с теоретични постановки, творчеството и посланията на известни философи. Учениците направиха презентации, с който представиха интересни факти за живота и философията на Рене Декарт и Джон Лок.

Особено интересен се оказа диспутът, в който с много жар участниците се опитаха да защитят собствени тези по отношение на темата.

Отборът на „идеалистите” излезе победител в теоретичната част, а отборът на „материалистите” спечели диспута и публиката.

Поздравяваме участниците за активността и смелостта им! Нека те бъдат пример за всички останали в похода към „Голямото знание”!
Ив. Илиева, учител по немски език в Гимназия "Д-р Иван Панов", взе участие в eTwinning семинар

Новини

Ив. Илиева, учител по немски език в Гимназия "Д-р Иван Панов",  взе участие в eTwinning семинар, който се проведе от 6. до 8. ноември 2015 година в гр. Страсбург, Франция.  Семинарът беше организиран от Института за усъвършенстване и  квалификация на учителите към Академията в Страсбург. Темата на семинара беше: "Обучение на учители за създаване на eTwinning - проекти и използване на инструментите на TwinSpace".

В семинара участваха 42 учители от Франция,Чехия, България, Полша, Австрия, Белгия  и Холандия. По време на семинара учителите трябваше да сформират групи по интереси и да създадат проект на немски език.Нашата колежка, заедно с учители от Франция и Чехия, регистрира проект с работно име: " Нашата Коледа, вашата Коледа". Учениците, които ще работят по проекта, трябва да опишат Коледни традиции и обичаи в България и да пресъздадат традиции и обичаи в страните на партньорите. Работата по  проекта ще продължи шест месеца.
Покана за родителска среща

Новини

Уважаеми родители,

Ръководството и учителският колектив на Гимназия "Д-р Иван Панов" Ви канят на родителска среща на 09.11.2015 г.(понеделник)  от 17,30 часа . Срещата ще се проведе  по паралелки в класната стая  на съответния клас.

Halloween в Гимназия "Д-р Иван Панов"

Новини

Миналия петък (30.10.2015 г.)  учениците от Гимназия "Д-р Иван Панов" имаха чудесен ден, изпълнен с много позитивни емоции и вълнения. Десет човека от 10. Б клас бяха разделени на две групи. Всяка група се състоеше от по 5 човека. Първата група имаше задача да защити твърдението "Защо ние сме „за" празнуването на чужди празници", а  другата -имаше точно обратната задача.

Групите предложиха голямо разнообразие от различни мнения и успяха да впечатлят своята публика, която наистина беше заинтересована и внимателно изслуша  различните гледни точки. След дискусията нито един от двата отбора не спечели, тъй като резултатите им бяха равни.

            Като допълнение за празника имаше и друго нещо - учениците от 10. клас организираха конкурс за най-добре  украсена класна стая по повод Хелоуин. Креативност и интересни идеи бяха представени от учениците на Гимназия "Д-р Иван Панов". Учениците от осми клас получиха наградата.Last Friday(30.10.2015) the students from "Dr. Ivan Panov" High School had a wonderful day which was filled with a lot of positive emotions and excitements. Ten students from the tenth grade were divided into two groups.

Each group consisted of five people. The first group had a task to defend their statement "Why they are for celebrating foreign holidays?", and the second had to do opposite task.

The groups set out a variety of different opinions and they succeded in impressing their audience wich was really interested in listening to a wide range of points of view.

After all none of the two teams didn't win because their results were the same.

There is another thing- the students of the tenth grade arranged an announcement about "The best Halloween decorated classroom" . Creativity and interesting ideas were presented by the students from "Dr. Ivan Panov" High School. The price went to the students from the eighth grade.