Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Да направим математиката лесна и интересна

Главна


На 27. юни 2013г. учениците от 9б, 10б и 11б класове  премериха  сили в математическото състезание „ДА НАПРАВИМ МАТЕМАТИКАТА ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА”, посветено на 100-годишнината на Гимназия "Д-р Иван Панов" град Берковица.

Те   решаваха  занимателни математически задачи.

Състезаваха се два отбора:

Първият отбор  "Чета Х" бе представен от  Елин- 10б клас, Борислав - 10 б клас, Дамян - 9 б клас, Ралица - 9 б клас, Николай Ангелов - 11 б клас.

За втория отбор "Meet your makers" се състезаваха Георги - 10б клас, Радостин - 10 б клас, Ралица Григорова- 11 б клас, Теодора- 11 б клас, Момчил- 9 б клас.

Техните знания оценяваше  жури в състав: г-н Кр. Георгиев -  математик, г-н Ем. Харалампиев - физик и г-жа Н. Йорданова - филолог, която през свободното си време решава занимателни задачи.

Регламенът на състезанието бе следния: Оценява се точността и бързината при работата на отборите, тъй като всяка задача има точно определено време за решаване. За верен отговор отборите получават определен брой точки за конкретната задача, а за грешен отговор - 0 точки. Нерешена докрай задача за определеното време носи 1 точка.

Ако единият отбор реши вярно задачата преди изтичането на определеното време, получава още една допълнителна точка и възможност да извади с подръчни средства бонбони, поставени в съд и така да прибави в края на състезанието към резултата си толкова точки, колкото бонбони е извадил.

Публиката бе разделена на два поддържащи отбора. Всеки верен отговор и вярно изпълнена задача от страна на публиката носеше  на съответния отбор допълнителни точки.

По преценка на журито всеки отбор  получи от 1-5 точки за оригиналност на името и логото на отбора.

Още със започване на състезанието водещите момичета Александра и Савина успяха да създадат настроение сред публиката, подтиквайки ги да участват във викторина със забавни въпроси в областта на математиката. Лазаринка представи презентация за най-важните числа за човечеството.

Участниците в състезанието получиха грамоти и похвала от журито и организаторът - г-жа Соня Антова за положените усилия и показаните резултати.

Както всяко състезание и тук имаше победител - това бе първия отбор с име "Чета Х".