Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Сбъдната мечта

Новини

Зная, че много жени мечтаят да прекарат поне един ден в Париж, града на любовта, но аз винаги съм мечтала да отида във Виена. И мечтата ми се сбъдна, когато кандидатурата ми за индивидуална квалификационна дейност по Програма Коменски „Учене през целия живот” беше одобрена. Подписването на договора и предоставянето на финансови средства стана бързо и в по-кратки от предвидените срокове. При останалата част от подготовката на пътуването и престоя във Виена не срещнах затруднения.

Курсът по Немски език, който се проведе от 10. до 23. октомври 2011 г. включваше семинарни занятия на тема: „Иновативни практики в обучението по Немски език”, странознание и история. Програмата на учебните занятия включваше следните теми: ”Литературни текстове в обучението по Немски език”, „Креативно писане”, „ Музиката в обучението по Немски език”, „Работа с филми в часовете”, „Играта като метод на обучение”, „Празници и обичаи” и други. Интересни бяха и проведените екскурзии, като част от обучението, с цел запознаване с историята на страната. Посещението на места, свързани с живота и творчеството на В.А. Моцарт, дворците и резиденциите на династията на Хабсбургите, вечерите посветени на Щраус и императрица Сиси, Виенския валс и кухня оставиха незабравими спомени у участниците в курса. В групата имаше учители от Чехия, Словакия, Финландия, Швеция Полша. Общуването помежду ни обогати знанията за тези страни и образователната им система и ни даде възможност да споделим собствен опит. От голямо значение за всички нас беше и фактът, че поради интернационалния състав на групата общувахме помежду си на немски език не само в часовете, а и в свободното време. Убедих се на практика колко вярно е твърдението, че човек се учи докато е жив и бих посъветвала колегите си да се възползват от възможностите за повишаване на квалификацията си чрез курсове, финанасирани от Програма „Учене през целия живот”.

 

Иванка Илиева

учител по Немски език

 

 

Още по темата: Презентация