Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

110 години ПГ "Д-р Иван Панов"

Новини / Юбилей
11 май 2023 година - ден изпълнен с много емоции- със сълзи от щастие и от тъга, ден за равносметка! На този ден Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ отбеляза своя 110-годишен юбилей и изпрати Випуск 2023.
 От ранното утро дворът на училището се изпълни с много ученици и празнично настроение. Денят стана още по-специален, защото всички прегърнаха инициативата на 12.Б клас и тяхната класна, тяхната звездичка в небето -госпожа Павлинка Ерменкова- да се простят с училищното знаме в дрехи с народни мотиви. В духа на българското бяха  песните , танците и изпълнението на гайдарите.
Денят продължи с празничен концерт по случай юбилея на нашата гимназия. Много сърдечни поздрави и пожелания за още успехи на гимназистите ни се чуха на сцената на НЧ „Иван Вазов 1872“. Наградите си получиха победителите в Десетия конкурс „Летене по Радичков“, награди имаше и за най-добре представилите се ученици в национални състезания през годината. Бе връчен и сребърният плакет на ПГ „Д-р Иван Панов“ на Лилия Атанасова от 12.Б клас за високите й резултати, за  многото постижения през годините и за издигане на авторитета на училището.
Вечерта завърши с коктейл, подготвен от учениците в професионалните паралелки и техните учители и показващ отлична подготовка и голям професионализъм.

Прием за учебната 2023/2024 година

Новини / Прием
За учебната 2023/2024 г. Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" гр. Берковица обявява следния прием:
1. Една профилирана паралелка прием след завършено основно образование /VІІ клас/ –  профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на Английски език – дневна форма на обучение с петгодишен срок на обучение – 26 ученици. Профилиращи предмети – Предприемачество и  Информационни технологии.  
Балообразуване: оценките от НВО по БЕЛ х2 и НВО по Математика х2 + оценката по География и икономика х1 + оценката по Информационни технологии х1. Приемът се извършва съгласно Наредба 10/01.09.2016 г. и заповед № № РД09-1808/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката.
2. Една професионална паралелка прием след завършено основно образование /VІІ клас/, разделена в две професионални направления:
- ½  паралелка от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време” код: 812, професия „Организатор на туристическа агентска дейност” код: 812010, специалност „Организация на туризма и свободното време”   код: 8120101   за придобиване на ІІІ-та Професионална квалификационна степен, дневна форма на обучение и петгодишен срок на обучение – 13 ученици с разширено изучаване на Английски език. 
- ½ паралелка от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” код: 811, професия „Ресторантьор” код: 811060, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”  код: 8110602   за придобиване на ІІІ-та Професионална квалификационна степен, дневна форма на обучение и петгодишен срок на обучение – 13 ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Немски език.
Балообразуване /за цялата паралалка/: оценките от НВО по БЕЛ х2 и НВО по  Математика х2 + оценката по История и цивилизации х1 + оценката по География и икономика х1. Приемът се извършва съгласно Наредба 10/01.09.2016 г. и заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката.