Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Нов проект в ПГ "Д-р Иван Панов"

Новини / Проекти
         ПГ „Д-р Иван Панов“ започва работа по нов проект- Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Образование в утрешния ден”. Проектът е за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови самостоятелно ниво на владеене на дигиталните компетентности – Клуб по интереси „Дигитални компетентности“ с ръководител инж. Петрана Лендова.
       Заниманията са с продължителност 70 учебни часа. Стартира от 1 декември 2020 г. до края на учебната 2020/2021 година. Включени са 12 ученици от 8. Б клас.
      Основната цел на проекта е ангажирането на свободното време на учениците с цел повишаване на дигиталните им компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.
      Очакваните резултати са грамотност, компетентност, знания и практически умения при работа с ИКТ.

Обучение от разстояние в електронна среда

Новини / ОРЕС
Уважаеми родители и ученици, 
Съгласно решение на Областния кризисен щаб учениците от ПГ "Д-р Иван Панов" преминават на обучение от разстояние в електронна среда (онлайн обучение) от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително.

Обезпечаване на учебния процес

Новини
Уважаеми родители,
По нареждане на министъра на образованието сме задължени да Ви информираме ежедневно за обезпечаването на учебния процес. Във връзка с него Ви уведомяваме, че всички ученици в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ продължават да учат присъствено.
19.11.2020 г.

Седмица на професионалните умения в България

Новини

За пета поредна година стартира "Европейската седмица на професионалните умения" под мотото "Открий своя талант. Своя път. Своя избор."

В периода 9-13.11.2020 г. в много български училища ще се проведе "Седмица на професионалните умения в България". 

Учениците от 11.А клас /профил „Технология на хотелиерското обслужване“/ на ПГ „Д-р Иван Панов“-Берковица също станаха част от  инициативата. В  часове за учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“ те приготвиха традиционните български ястия – гювеч и баница.

 https://fb.watch/1GI3vr7-dH/