Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Свободни места в 8. клас след III етап на класиране и записване

1. Профилирана паралелка с профил "Предприемачески" - 10 места
    2. Професионална паралелка с професия "Организатор на туристическата агентска дейност", специалност "Организация на туризма и свободното време" - 3 места
    3. Професионална паралелка с професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - 1 места