Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Ден на розовата фланелка

Новини

„Не на тормоза, но не за ден!” Това бе призивът на учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов” в днешния ден. Всяка година последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Този ден е познат също и като Ден на розовата фланелка /Pink Shirt Day/. 
За да се присъединят към инициативата и да изразят своята позиция за неприемане на тормоза в училище, гимназистите изработиха табла, брошури и символични розови хартиени фланелки. 
Денят на розовата фланелка - всичко започва като протест срещу инцидент свързан с тормоз в едно училище в канадската провинция Нова Скотия (Central Kings Rural High School). Тогава събитието е организирано от двама ученици - Дейвид Шепърд и Травис Прайс. При откриването на учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище група по-големи ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден споменатите по-горе двама ученици решили да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен съученик. Тази тяхна инициатива бързо става популярна сред учениците и от други училища чрез sms-и, имейли, както и след публикации в печатните медии и предавания по телевизията. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия Гордън Кембъл обявява 27 февруари за ден срещу тормоза в училище. На следващата година на 25.02.2009 г. също много ученици честват този ден, идвайки в училище по розови тениски и други розови дрехи, на които пише "тормозът спира тук" и „Ден на розовата фланелка". Скоро тази инициатива на канадските ученици се подема и от хиляди училища по целия свят и през 2011 г. ок. 1 млн. ученици от над 25 страни честваха този ден.НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ” И „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СЕРВИТЬОР”

Новини


На 20.02.2015 г. в учебния корпус на Гимназия „Д-р Иван Панов” се проведе училищният кръг на Осмото  национално състезание за „Най-добър млад готвач” и „Най-добър млад сервитьор”.

     В състезанието се включиха учениците от 11. и 12. клас на професионалните паралелки, които са с профил „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”.

    Състезанието се организира от Министерство на образованието и науката и има за цел  да осигури възможност:  за демонстриране на придобити знания и умения в конкретна работна ситуация;  да се постигне обвързване на извънучилищните дейности с бизнес средите от региона и областта, популяризиране възможностите за реклама и за престиж на работодателите чрез спонсорство и участие в подобни извънучилищни дейности.

В категорията „Най-добър млад готвач” журито отреди 1. място на Камелия Димитрова от 12. А клас. За  най-добър млад сервитьор беше избрана  Христина Иванова от 12. А клас.    

  Победителите ще представят Гимназия „Д-р Иван Панов” през месец март в град Велинград  на регионалното състезание за „Най-добър млад готвач” и  „Най-добър млад сервитьор ”. Желаем успех на учениците и техните учители Габриела Георгиева и Росица Борисова и класиране за националния кръг!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Призови места за гимназистите в конкурса, посветен на живота и делото на Апостола

Новини

На 19.02.2015 г. пред паметника на Васил Левски в центъра на град Берковица - деня на официалното честване на 142 години от обесването на Апостола, се проведе награждаването на победителите в конкурсите, посветени на живота и делото на Дякона. Конкурсите са организирани от Литературен кръг "Бъдеще" .

В раздел есе/ стихотворение на тема: "Васил Левски в 21. век" (8. -12. клас) 1. място зае Савина Радославова от 12. Б клас, Гимназия „Д-р Иван Панов”. Второто място е за Милена Богданова от 11.  Б клас, Гимназия „Д-р Иван Панов”.

Учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов” заеха призовите места и в раздел компютърна презентация на тема: „Животът на Васил Левски” — 1. място Петя Христова (9. Б клас); 2. място Ванеса Георгиева (9. Б клас); 3. място Габриела Антова (11. Б клас).

 

Кариерното ориентиране и избор на висше училище от завършващите

Новини

Във връзка с популяризиране на Проект BG051PO001-3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища” и във връзка с кариерното ориентиране и избор на висше училище от завършващите през 2015 г. предоставяме линк към уеб-базираната платформа на рейтинговата система.

 

http://rsvu.mon.bg

Представителна изява на клуб "Европейско странознание"

Новини


На 12.02.2015 г.се проведе представителната изява на клуб "Европейско странознание" по Проект УСПЕХ.
Темата на изявата беше: " Любовта в българския и немския фолклор". Под ръководството на госпожа Иванка Илиева, с много труд и старание, учениците бяха подготвили материалите по темата и показаха добро  познаване на легенди, приказки и обичаи, в които се говори за любовта.
    Гимназистите припомниха на гостите на изявата незабравимите творби на Пенчо Славейков и Петко Рачев  Славейков "Изворът на Белоногата" и "Ралица". С особено вълнение разказаха легендата за Лорелай, скалата сред река Рейн, на която в бурно време се явява хубавата Лоре и примамва рибарите  към дъното на реката, с омайните си песни и златната си коса. Участниците в клуба бяха изработили и интересна презентация по темата.
Пред своите гости учениците демонстрираха изработване на картички с помощта на древното изкуство Квилинг.

Как да предпазим детето си от престъпление?

Новини

 

  На 11 февруари 2015 г. в Гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица се проведе родителска среща. Тя протече в две части. Във връзка с изпълнение на проект „Превенция и образование — сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, в първата част  на срещата лекторът  Ф. Горанова, секретар на „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“, представи на вниманието на родителите темата „Как да предпазим детето си от престъпление?“.  В присъствието на полицейски служители на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, представители на Общинска администрация Берковица, директора на Гимназия „Д-р Иван Панов“ и  учители бе представен „Наръчник за родители“, като темите засегнати по време на презентацията бяха относно днешните заплахи в училище: училищен тормоз, сексуално насилие, домашно насилие, педофилия в интернет, онлайн тормоз, секстинг, психоактивни вещества и пътна безопасност. Филонка Горанова призова родителите при настъпил проблем в училище да потърсят помощ от учители, психолози и експерти.

Втората част на родителската среща се проведе по класове, където бе отчетен резултатът от обучението през първия учебен срок на учебната 2014/2015 година.

 

 

„СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ В МКБППМН – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Новини

В периода 09.02.2015 год. — 13.02.2015 год. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Берковица организира мащабна инициатива сред всички ученици на територията на Общината. Кампанията се реализира в партньорство с Районна прокуратура-Берковица, Районно управление на МВР-Берковица и Дирекция “Социално подпомагане“-Берковица. Всички тези институции отварят вратите си, за да посрещнат младежите и да ги запознаят със своята дейност, с взаимовръзките помежду си, с функционирането на системата за работа с деца. Идеята на тази инициатива е да се повиши правната култура на учениците, да се постигне по-добра информираност и да се изгради доверие у тях по отношение на институциите.

В първия ден от инициативата на МКБППМН, РП-Берковица, РУ на МВР — Берковица и Д“СП“ — Берковица се включи и Гимназия „Д-р Иван Панов“. В МКБППМН учениците се запознаха с работата на комисията в двете й основни направления — превенция на асоциалното поведение и провеждането на възпитателни дела по отношение на децата-правонарушители. Освен това със секретаря на комисията беседваха за правата и отговорностите си в чест на навършилата 25 години Конвенция на ООН за правата на детето, за вечерния час, за т.н. „стълба към успеха“. Гимназистите посетиха и всяка желана от тях институция, партнираща на МКБППМН, и имаха възможността да се запознаят с хората, работещи в тях, да им задават въпроси, да беседват с тях по различни казуси, да се докоснат до работата, служебните им задължения и правомощия. Освен с представителите на МКБППМН, учениците се срещнаха и с прокурор, с полицаи, със социални работници. Навсякъде младите хора проявиха любопитство, интерес и желание да научат повече, а специалистите пък имаха шанса да се заредят и да се вдъхновят от учениците и техния ентусиазъм,  чистота и енергия.