Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Организация и провеждане на държавните зрелостни изпити

Новини

Уважаеми родители,

Във връзка с правото Ви, съгласно чл. 29 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, да присъствате като наблюдатели на провеждащите се в Гимназия "Д-р Иван Панов" гр. Берковица държавни зрелостни изпити на 18.05.2016 г. по български език и литература и на 20.05.2016 г. втори изпит по друг предмет, Ви каним да се възползвате от това си право.

 

Директор: Румян Горков