Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Повишаване квалификацията на педагогически специалисти от ПГ "Д-р Иван Панов"

Новини
         В период 03. - 05.08.2020 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти провери обучението за повишаване на квалификацията на учителите по английски език от област Монтана, който от новата учебна година ще преподава на всички гимназиални резултати. Обучение е включено в националната програма „Квалификация“ 2020. Общо 200 учители от цялата страна, които ще бъдат разработени английски език, създаден предмет, до края на месец август ще се запознаят с новите учебни програми по езици и с формата на новата математика, която ще се провери за пръстен път през 2022 г.   
            В обучението взехме участие и преподавателите по английски език в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица - Николина Кирова, Бистра Матерова и Лорита Давидова. Лектори по време на тридневното обучение бяха проф. д-р Дияна Янкова, ръководител на отдел „Чужди езици и култури“ в Нов български университет, и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, преподавател във всеки отдел. В края на обувката група, която включва 12 учители от област Монтана и 6 от област Плевен, се срещна с г-жа Янка Такева, председател на СБУ и директор на НЦПКПС гр. Банкя г-н Димитър Асенов. На срещата са били актуализирани актуални въпроси, касаещи образователната система, следвайки това, което е г-жа Такева се връща на участниците в обучението сертификати за участие. 
            До края на месец август предстои преподавателите по немски език, история и цивилизация и информационни технологии в ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица да има възможност за обувки по други учебни предмети.