Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Информационна кампания във връзка с избор на профилиращи предмети от учениците в Х клас през учебната 2019/2020 година

Новини

Уважаеми десетокласници,

Учениците в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ с постъпването си в училището са избрали да се обучават в профил „Чужди езици“ с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет — немски език.

В края на 2019/2020 учебна година Ви предстои  да завършите първи гимназиален етап и да изберете третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. Предстоят Ви Национални външни оценявания. Изборът на останалите профилиращи предмети също е много важен с оглед бъдещата Ви реализация. Във връзка с въпросите, които вълнуват Вас и Вашите родители, и за да подпомогне осъществяването на този избор, ръководството на гимназията стартира информационна кампания...