Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВА ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Обучение УП
[


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВА ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Обучение УП


Училищни учебни планова за 2020/2021 учебна година

Обучение УП