Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Национален ден на безопасността на движението по пътищата - 29 юни

Новини
Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата - 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.
Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива.
Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП.
Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.
Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения. Отчитаме нуждите на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение. Осъзнаваме ролята на превенцията, правоприлагането и адекватната спасителна помощ.
Приканваме гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример.
Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.
Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!
ПГ "Д-р Иван Панов" и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!“

Ваканция, здравей!

Новини
Стига вече математика,                                          
стига български, граматика,
писмени контролни и доклади!
Хей, ваканция, здравей!
Идват веселите дни,
идва време за игри.
Довиждане, училище любимо!
Добре дошла, ваканция, добре  дошла!
Днес ПГ „Д-р Иван Панов“ закри официално  2023/2024 учебна година. Грамота и  тениска с логото на училището получиха пълните отличници с успех 6,00. Грамоти получиха отличниците, завършващи годината с успех от 5,50 до 5,99, и всички гимназисти, които с извънкласните си и извънучилищни изяви допринасят за издигане авторитета на училището.
Господин Григоров, директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, спази традицията и връчи парични награди, които са негово лично дарение, на шестимата гимназисти без нито едно отсъствие /извинено и неизвинено/ през учебната година.
Изненада  имаше и за госпожа Нели Иванова, на която пожелаваме лятната ваканция да продължи по-дълго от трудовия ѝ стаж. Подаръкът бе от колегите ѝ Камелия Николова и Петрана Лендова, които са с най-много трудов стаж в Гимназията след госпожа Иванова.
Пожелаваме щастливо 🥰 и слънчево 🌞 лято на всички ученици и учители!
А на бъдещите осмокласници, на които предстои кандидатстване  това лято 📝,искаме да кажем:
- Ще се радваме, ако изберете Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ за Ваше бъдещо училище!
 Ние Ви предлагаме две паралелки:
📌1. Една профилирана паралелка прием след завършено основно образование /VІІ клас/ –  профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на Английски език – дневна форма на обучение с петгодишен срок на обучение – 26 ученици. Профилиращи предмети – Предприемачество и  Информационни технологии.  
📌2. Една професионална паралелка прием след завършено основно образование /VІІ клас/, разделена в две професионални направления:
      📍  - ½  паралелка от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време” код: 812, професия „Организатор на туристическа агентска дейност” код: 812010, специалност „Организация на туризма и свободното време”   код: 8120101   за придобиване на ІІІ-та Професионална квалификационна степен, дневна форма на обучение и петгодишен срок на обучение – 13 ученици с разширено изучаване на Английски език. 
      📍  - ½ паралелка от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” код: 811, професия „Ресторантьор” код: 811060, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”  код: 8110602   за придобиване на ІІІ-та Професионална квалификационна степен, дневна форма на обучение и петгодишен срок на обучение – 13 ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Немски език.
Очакваме Ви!♥️

„Целият живот е пред вас и не го поставяйте на карта. Спазвайте правилата!“

Новини
Във връзка с Националния ден на безопасността на движението по пътищата - 29 юни, в ПГ „Д-р Иван Панов“ бе проведен конкурс за рисунка на тема: „На пътя животът е с предимство“.
А учениците от 11.Б клас изработиха табло и  отправиха своето послание към всички млади хора, които скоро са придобили правоспособност за управление на МПС и към тези, на които скоро им предстои - „Целият живот е пред вас и не го поставяйте на карта. Спазвайте правилата!“

Национален ден на безопасността на движението по пътищата -29 юни

Новини
Във връзка с Националния ден на безопасността на движението по пътищата -29 юни, в ПГ „Д-р Иван Панов“ бе проведена лекция от медицинското лице в училището на тема: „Първа помощ при ПТП“. Учениците изработиха и табло на същата тема.

Национален ден на безопасността на движението по пътищата

Новини
С решение на Министерски съвет от 2019 година 29 юни е обявен за Национален ден на безопасността на движението по пътищата. Датата е избрана целенасочено - преди началото на лятната ваканция за децата и учениците  и преди множеството пътувания през юли и август. Целта е да се насочи вниманието   към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта от спазването на правилата.
  Безопасността на пътя зависи от всеки участник в движението, който трябва да познава и спазва закона. 
В седмицата от 24 до 29 юни в ПГ „Д-р Иван Панов“ ще бъдат проведени редица инициативи във връзка с Националния ден на безопасността на движението по пътищата.
На 24 юни в ПГ „Д-р Иван Панов“  гостуваха представители на Пътна полиция при РПУ-Берковица. Те запознаха гимназистите с техническите средства за контрол на пътя – тестове за употреба на алкохол и наркотици и за измерване на скоростта. А автомобилният инструктор Иван Вълков даде ценни съвети на учениците за безопасно движение .

Заслужен финал на една предизвикателна година!

Новини
Заслужен финал на една предизвикателна година!
 Ивена Иванова  и Ивет Стоянова, ученички от 10.Б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“, се трудиха усърдно през последните два месеца, за да създадат проект  по направление „Философия“ в Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ 2024.
За да изготвят своето видео, те започнаха с търсене на информация, използвайки 14 източника и включвайки 25 цитата под линия в доклад от 7 страници на тема: "Философски и етически дилеми при разглеждане на изкуствения интелект". Съставиха анкета, с която проучиха общественото мнение по въпроса. Получиха 112 отговора от хора с различно образование и социален статус. За създаването на видеото използваха 3 AI инструмента и 2 креативни инструмента.
  Момичетата се класираха на финала и получиха сертификати за участие. По време на защитата на проекта в град Русе, те затвърдиха девиза на ПГ „Д-р Иван Панов“, че „Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде“, като Ивет и Ивена заслужено спечелиха най-голямото признание в своя раздел: „Специално отличие“. Те премериха сили с повече от 100 младежи от цялата страна и доказаха своите умения. Продължавайте смело напред, момичета, ние се гордеем с вас!


Випуск 2024 получи своите дипломи

Новини
Днес зрелостниците от Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" получиха дипломите си за средно образование. От Випуск 2024 година успешно се дипломират 21 зрелостници. Средният успех на випуска е много добър 5.22. С отличен успех завършват 11 ученици, а 9 са с много добър успех.
Пожелаваме успешна реализация в избраните висши училища и в професията! На добър час!