Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Проект „Подкрепа за успех” - график за занятията през месец юни

Новини

Нели Иванова — български език

6.06.19 — Създаване на аргументативен текст

13.06.19 — Създаване на аргументативен текст

Николинка Йорданова — български език

07.06.2019 — Лексикална норма

10.06.2019 — Правоговорна норма

Елена Найденова — философия

03.06.2019 — Анализ на философски текст /четене с разбиране/

10.06.2019 — Анализ на философски текст /философска интерпретация/

21.06.2019 — Философско есе /изисквания и критерии/

24.06.2019 — Философско есе /писане на есе/

Росица Борисова — професионално образование

03.06.2019 — Организация на търговската дейност в хотела.

03.06.2019 — Организиране на анимацията в хотел.

Лорита Давидова — английски език

06.06.2019 — Some, any, many and much

13.06.2019 — Сегашно просто време

20.06.2019 — Минало просто /правилни глаголи/

Павлина Ерменкова — химия и ООС

03.06.2019 — Свойства на веществата свързани със строежа им и мястото им в Периодичната система

10.06.2019 — Видове химични връзки — определяне и начин на представянето им чрез модели и символи

17.06.2019 — Изравняване чрез химични уравнения прогнозираните свойства на металите и неметалите

Соня Антова — математика

03.06.2019 — Решаване на квадратно уравнение и разлагане на квадратен тричлен на множители

10.06.2019 — Действия с рационални дроби

24.06.2019 — Преобразуване на рационални изрази

"Из лабиринтите на математиката"

Новини

На 24.06.2019 г. ученици от  Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ премериха  знания и логическо мислене в математическото състезание „Из лабиринтите на математиката“. Състезанието беше и представителна изява на групата по проект  „Занимания по интереси“ .

В състезанието участваха три отбора, а във всеки отбор имаше по един представител от 8.б, 9б, 10б и 11б клас.  Отборите решаваха  занимателни математически задачи.

Знанията оценяваше  жури в състав: г-жа Соня Антова -  математик, г-н Ем. Харалампиев - физик и Диана- представител на гимназистите.

Регламентът на състезанието бе следният: Оценява се точността и бързината при работата на отборите, тъй като всяка задача има точно определено време за решаване. За верен отговор отборите получават определен брой точки за конкретната задача, а за грешен отговор - 0 точки. Ако единият отбор реши вярно задачата преди изтичането на определеното време, получава възможност да извади със сламка бонбони, поставени в съд, и така да прибави в края на състезанието към резултата си още точки.

За публиката домакините на изявата бяха подготвили викторина със забавни въпроси в областта на математиката и презентация.

 Победата в състезанието грабна отборът в състав: Диана 11.Б клас, Любослава 10.Б клас, Борис 9. Б клас и Христо от 8. Б клас.   

 

Випуск 2019 получи своите дипломи

Новини

Днес, 21.06.2019 г., учениците от Випуск 2019 на Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" получиха дипломите си за средно образование, а учениците от професионалната паралелка и  дипломите за придобита  трета степен на професионално образование . Грамоти и подарък от училището получиха отличниците на випуска. За трети път бе връчена и специалната награда, учредена на името на нашия съгражданин Милан Миланов - Революцията. Наградата е в размер по 500 лева за абитуриенти, представили се най-добре в учението и с доказано родолюбие и е дарение от проф. Иван Гаврилов. Тази година наградата заслужи само един абитуриент. Това е Калоян Лазаров от 12. Б клас. Заключителната среща по проект "The 4 S -Study, Support, Share , Succeed" / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ / по Програма "Еразъм +"

Новини

От 03 до 07.06.2019 г.  Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, Берковица е домакин на заключителната среща по проект "The 4 S -Study, Support, Share , Succeed" / „4-те ес — учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /  по Програма "Еразъм +".

Днес Берковската гимназия, координатор на проекта, посрещна своите партньори Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция, Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния, Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия и Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия както традицията повелява с хляб и сол.        

Участниците в Проекта бяха поздравени от инженер Милчо Доцов, кмет на Община Берковица, Румян Горков, директор на училището, и Николина Кирова, ръководител на Проекта.

Домакини и гости имаха възможността да се насладят на изпълненията на Елина, Никол, Ася и Патрисия и на хората на  Клуба за български народни танци и хора „Българка“  при училището. Както волно летят детските мечти, така полетяха и балоните с цветовете на знамената на държавите, участнички в Проекта.

Денят за участниците в Проекта продължи с презентации, работни срещи, срещи с връстниците и посещение на Клисурския манастир.