Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Удължаване на грипната ваканция

Новини
На основание Заповед №-РД-19-13 от 06.01.2017 г. на РЗИ-Монтана и във връзка с нарастване на заболяемостта се преустановява образователно-възпитателният процес в образователните институции на територията на Област Монтана до 11.01.2017 г. включително. 
Учебните занятия ще бъдат възстановени на 12.01.2017 г.


Провеждане на Общински кръг на олимпиади по български език и литература и химия и ООС

---
Уважаеми ученици, 
Общинският кръг на олимпиадата по български език и литература и общинският кръг на олимпиадата по химия и ООС в ПГ "Д-р Иван Панов" ще бъдат проведени по графика, утвърден от РУО-Монтана:
-Български език и литература на 06.01.2017 г. от 10,00 часа в сградата на ПГ "Д-р Иван Панов".
-Химия и ООС на 07.01.2017 г. от 10,00 часа в сградата на ПГ "Д-р Иван Панов".

Грипна ваканция

Новини
На основание Заповед №-РД-19-02 от 03.01.2017 г. на РЗИ-Монтана се преустановява образователно-възпитателният процес в образователните заведения на територията на Област Монтана за периода от 04.01.2017 г. до 08.01.2017 г.. 
Учебните занятия ще бъдат възстановени на 09.01.2017 г.