Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Свободни работни места в Гимназия "Д-р Иван Панов"

Новини
Гимназия "Д-р Иван Панов" обявява следните вакантни длъжности:
-учител по немски език-1 бр. по чл.70 КТ, със срок за изпитване 6 месеца;
-учител по история и цивилизация-0,5 бр. по чл 68 от КТ за определен срок-1 година.