Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Новини / Проекти
      ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица  се включи в още един проект -  проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
      Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
      Специфичните цели на проекта са:
-Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
-Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
-Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
      Дейностите, по които училището участва са:
Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. /По проекта са закупени 21 лаптопа./
Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. / За учебната 2020-2021 година са включени 29 гимназисти, обучавани в групи до 7 човека./
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
      През учебната 2021-2022 година ПГ „Д-р Иван Панов“ ще продължи участието си  в проекта, като ще бъдат включени и дейности 3 и 4 /Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)/.
 

Три първи места от международен фестивал

Новини
         Елина Тодорова и Никол Иванова от 11.Б клас завоюваха по едно първо място за  соловите си изпълнения и още едно първо място като дует на  Международния фестивал "Golden dream". Фестивалът се проведе на 12.06.2021г. в Аспровалта, Гърция. Двете талантливи момичета са възпитанички на школата по изкуства при НЧ "Иван Вазов 1872" с ръководител Камен Пунчев.

И през лятото признанията за успехите на нашите ученици продължават

Новини
        Лято е, но признанията за успехите на учениците на ПГ „Д-р Иван Панов“-Берковица не спират. Днес Лилия Росенова Атанасова от 10.Б клас получи своята грамота за постигнатите високи резултати на националния кръг на олимпиадата по география и икономика. Това е второто участие на Лили на национален кръг на  олимпиадата по география и икономика (след участието й  през 2020 година) и трето на национален кръг на олимпиада.
        Поздравления за Лили и госпожа Екатерина Григорова! 

Записване на приетите на първи етап на класиране ученици след завършен 7. клас

Прием
УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Напомняме, че:
Учениците, класирани на първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. 
В ПГ "Д-р Иван Панов" се приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. 
Заповядайте! 🙂

Ваканция, здравей!

Новини
      Днес, 30.06.2021 г.,  ПГ „Д-р Иван Панов“ закри официално учебната 2020/2021 година.  Това бе втората трудна и различна учебна година, но и успешна за нашите гимназисти. 
      Директорът на ПГ „Д-р Иван Панов“, Григор Григоров, поздрави всички ученици и награди тези, които са положили най-много усилия и труд.  Постигналите успех над 5,50 през учебната година, получиха грамоти и награди, осигурени от училището. Еднократна парична награда, лично дарение от господин Григор Григоров, получиха учениците, които не са допуснали нито едно отсъствие /нито извинено, нито неизвинено/ през годината.
     Гости на тържеството бяха госпожа Спаска Георгиева - заместник кмет на Община Берковица и госпожа Венета Асенова – главен експерт „Образование“ в Община Берковица. Поздравителен адрес от името на кмета но Община Берковица прочете госпожа  Венета Асенова. 
    Своите музикални поздрави към присъстващите поднесоха Гергана Лазарова и Славина Иванова, възпитанички на Обединената школа по изкуства при НЧ „Иван Вазов-1872“ с ръководител Лариса Симова. А водещите, Лили и Йоана, пожелаха на всички присъстващи весело лято.

Наталия Иванова от 11. Б с първи публикуван разказ

Новини
      Наталия Иванова от 11.Б клас на  ПГ „Д-р Иван Панов“ е един от отличените млади творци от Фондация „Шанс за децата и природата на България“.
       223  млади българи от цял свят участваха в седмия литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2020/2021" на тема:  "Разказ в 10 изречения", организиран от Фондация „Шанс за децата и природата на България“. Най-добрите 103 творби, подбрани от екипа на фондацията и отличени от петчленно жури, бяха поместени в книга, чиято премиера беше в края на месец май.  
       Конкурсната тема "Разказ в 10 изречения" е посветена на юбилея на Фондацията, която вече десет години успешно открива, развива и помага на талантливи деца и млади хора с изявени способности в областта на културата, науката и изкуството да осъществят мечтите си.

"УРЕДНИК ЗА ЕДИН ДЕН"

Новини
     Вазовите дни в къща музей „Иван Вазов” продължават с мероприятието "Уредник за един ден", този път с ученици от ПГ „Д-р Иван Панов”. 
Днес, 28.06.2021 г., уредници бяха Лилия Росенова Атанасова и Валерù Томиславова Желязкова от 10.б клас с кл. ръководител г-жа Павлина Ерменкова. Те посрещаха и изпращаха посетители, разказваха беседи за живота и творчеството на Патриарха в Берковица. 
      Също така показаха красиви макети на емблематични сгради, символи на България. Макетите са изработени от сръчните ръце на учениците от 11. б клас, паралелка с разширено изучаване на история. 
      Официални гости на музея днес бяха г-жа Спаска Георгиева, зам. кмет на Община Берковица и г-жа Венета Асенова, гл. експерт „Образование”. Те наградиха участниците с грамоти и подаръци.
    Ръководството на Музеен комплекс – Берковица изказа своята благодарност на младите уредници и на г-жа Екатерина Григорова за съдействието в подготовката на мероприятието.

29 юни - Международен ден на безопасността на движението по пътищата

Новини
   29 юни - Международния ден на безопасността на движението по пътищата, учениците от ПГ "Д-р Иван Панов"  отбелязаха заедно със състезателите от Клуба по приложно колоездене на Община Берковица,  ръководен от Цветана Петкова и В. Трендафилов. Малките шампиони демонстрираха пред гимназистите своите умения за управление на велосипед, а Цв. Петкова изнесе кратка лекция.