Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Важни срокове за ДЗИ

ДЗИ

- 10.03 — 21.03.2014 г. — подаване на заявления за допускане до ДЗИ 

- до 20.05.2014 г. — получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

- до 09.06.2014 г. — обявяване на резултатите от ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: 

Майска сесия 

Български език и литература - 21 май 2014 г., начало 08.00 часа.

Втори ДЗИ по избор - 23 май 2014 г., начало 08.00 часа.

  • чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език);
  • математика;
  • физика и астрономия;
  • биология и здравно образование;
  • химия и опазване на околната среда;
  • история и цивилизация;
  • география и икономика;
  • предметен цикъл "Философия"

ДЗИ по желание на ученика - от 27 май 2014 г. до 05 юни 2014 г.