Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Организация на обучението в периода 01.02.2021 г - 17.03.2021 г.

Новини / ОРЕС
     Уважаеми ученици, напомняме  Ви, че :

- 01.02.2021 г. и 02.02.2021 г. са учебни дни - обучението се извършва онлайн за всички ученици  от 8. до 12. клас на ПГ „ Д-р Иван Панов“;
- 03.02.2021 г. – междусрочна ваканция;
- от 04.02.2021 г. започва вторият учебен срок и съгласно заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването обучението ще се извършва както следва:
а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  8. и 12. клас; учениците от 9., 10. и 11. клас се обучават онлайн
б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10. и 11. клас;  учениците от 8., 9. и 12. клас се обучават онлайн
в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9. и 12. клас; учениците от 8., 10. и 11. клас се обучават онлайн. 

Националния конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Великден“

Новини
      Представяме Ви творбата, с която Станислав Игов от 11.Б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“ се включи в Националния конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Великден“ на Националния дворец на децата. Станислав се подготвя под ръководството на госпожа Милена Пешкова в ЦПЛР-ЦРД гр. Берковица.