Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

"НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020"

Новини
       С поход до средновековната крепост и местността Калето учениците от 12.Б  клас при Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ подкрепиха участието на Община Берковица в конкурса „Нестле за Живей Активно! 2020” .  Така гимназистите и тяхната преподавателка по ФВС , госпожа Камелия Николова, станаха част от най-мащабната инициатива за активен начин на живот и балансирано хранене. 
         „За нас бе истинско удоволствие да участваме в инициативата на Нестле "Живей активно!", подкрепена от Община Берковица! Ние дълбоко вярваме, че да бъдеш активен, не е просто да бъдеш физически такъв. То ти носи една несравнима вътрешна и духовна наслада и комфорт, чувство на удовлетвореност от себе си, решителност и енергия за нови и нови дейности. Отправяме апел към хората от всички възрасти да бъдат активни, да прекарват колкото се може повече време движейки се, защото това носи единствено и само огромни ползи за физическото и духовното ти здраве! Живей активно, дай добър пример на този до теб!“- Учениците от 12. Б клас на ПГ "Д-р Иван Панов".

„Остани жив! Пази живота!“

Новини
          За пета година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира кампания, целяща да намали до 0 поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия , който на европейския континент е 70 човешки живота на ден. През 2020 г. кампанията се проведе от 16 до 22 септември като Дни на безопасността на пътя под мотото „Остани жив! Пази живота!“. В кампанията се включиха и ученици от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, които заедно със служителите на РУ на МВР – Берковица, звено „Пътен контрол“, раздадоха информационни брошури и напомниха на шофьорите  в Берковица да карат със съобразена скорост и с повишено внимание. 

Успешна учебна година!

Новини
        Днес, 15.09.2020 г., за 108 път Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“  отвори врати, за да посрещне своите ученици. Новата 2020/2021 учебна година беше открита от директора на училището — господин Григор Григоров. Той пожела успешна и ползотворна учебна година на гимназистите. Осмокласници получиха подарък за добре дошли в  ПГ „Д-р Иван Панов“ .
           Училището посрещна учениците си с обновени класни стаи, превърнати в мултимедийни кабинети. В процес на изграждане е и фитнес, който ще може да бъде използван от гимназистите безплатно.

Откриване на учебната 2020/2021 година

Новини
Уважаеми родители, скъпи ученици,
Учебната 2020/2021 година ще бъде открита на 15.09.2020 г. в 9,00 часа
в двора на Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" за учениците от 8. клас
и в 10,00 часа за учениците от 9. до 12. клас.
Заповядайте!

Организация на учебния процес в условията на пандемия

Новини / COVID - 19
Уважаеми родители, скъпи ученици, 
Предлагаме на Вашето внимание правилата  за  организация на учебния процес в условията на пандемия от COVID-19 в ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица


Организация на учебния процес в условията на пандемия

ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица

 

1. Влизане в и излизане от сградата на училището :

1.1. Учениците, които се обучават на първия етаж, влизат и излизат през задния (авариен) вход в училището;

1.2. Учениците, които се обучават на втория етаж, влизат и излизат през главния вход на училището;

1.3. При влизането и излизането от сградата на училището  учениците и служителите  носят предпазни маски;

1.4. На двата входа при влизане да се осъществи дезинфекция на влизащите от служител на ПГ „Д-р Иван Панов и измерване на температурата.

 

2. Придвижване на учениците и служителите в коридорите в междучасията:

2.1. Да се извършва с носене на предпазна маска;

2.2. Да бъде разделен коридорът на два потока - движението да се извършва от дясната страна на коридора, което ще бъде обозначено със стрелки;

2.3. Забранява се посещението на ученици в чужда класна стая;

2.4. Забранява се струпване на ученици в коридорите, коридорите да се използват само за придвижване.

 

3. Организация на учебния процес в класната стая:

3.1. При влизане в класната стая всеки ученик е длъжен да дезинфекцира ръцете си с препарат, осигурен от училището;

3.2. В класната стая учениците не са длъжни да носят маски, само по желание;

3.3. Всяко междучасие дежурните ученици проветряват класната стая;

3.4. Максимално се ограничава движението на учениците и учителите в класната стая;

3.5. Въвеждане на две големи междучасия:

- след втория час- от 9.40ч до 10.00ч

- след четвъртия час- от 11.40ч до 12.00ч

3.6. Чиновете в класните стаи и масите в служебните помещения да се дезинфекцират преди започване на учебните часове и през големите междучасия.

3.7. Кабинетите по ИТ и физкултурния салон да се дезинфекцират преди започване на учебните часове и през големите междучасия.

3.8. Коридорите да се дезинфекцират след всяко голямо междучасие / по време на третия и петия учебен час /, както и след приключване на учебния процес.

 

4. Действия при съмнение и установяване на заразен ученик или служител на ПГ „Д-р Иван Панов“:

4.1. При установяване на грипоподобни симптоми, ученикът или служителят се изпраща при медицинското лице за измерване на температурата му;

4.2. При температура над 37,2 градуса ученикът се отстранява от училището и класният ръководител уведомява родителите му и личния му лекар.

4.3. При температура над 37,2 градуса служителят е длъжен да напусне сградата на училището и се организира неговото заместване от останалия персонал;

4.4. При установено заболяване от Ковид-19 на ученик, се налага 14-дневна карантина на ученика и на учениците от неговия клас;

4.5. Обучението на класа под карантина се осъществява онлайн в рамките на редовното дневно разписание от съответния преподавател, обучението се извършва от класната стая;

4.6. При установяване на заразени ученици в три класа, цялото училище преминава на дистанционно обучение за срок от две седмици;

4.7. При установяване на заразен учител той се поставя под карантина и се организира неговото заместване. Цялото училище минава на дистанционно обучение за срок от две седмици;

4.8. При завръщане на болен ученик или служител в училище, се изисква представяне на отрицателен тест.

 

 

 


Училищни учебни планова за 2020/2021 учебна година

Обучение УП


„Купи една книга. Дари я на своето училище. “

Новини
            Асоциация „Българска книга“ стартира кампания под надслов: „Купи една книга. Дари я на своето училище. “, зад която стои идеята на първия учебен ден ученици да занесат книга вместо букет с цветя.

            Предложената инициатива дава възможност на учениците да покажат своето отношение към литературата и книгите, да се превърнат в посланици на четенето, да споделят любимите си книги с приятели и съученици и да дадат своя  принос към училищния живот и образователния процес. Включване в инициативата „Купи една книга. Дари я на своето училище." ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки с книги, избрани от самите ученици.

            Във времето на дигитализация не бива да бъде забравен най-важният прозорец към света - книгата.

            Да подкрепим инициативата на Асоциация „Българска книга“!

         

КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 - „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Новини
Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" обявява конкурс за образователен медиатор по проект: BG05M2OP001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: основно/средно/висше образование
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
- дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
- умения за управление на конфликти;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение:
- компютърна грамотност

Срок за подаване на заявления за участие в конкурса : 14.09.2020 г.