Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Ден на розовата фланелка

Новини

Денят за борба с тормоза в училище - Денят на розовата фланелка - се чества последната сряда на месец февруари. 

 На този ден учениците в много училища по света и у нас решават да се обличат в розово, за да кажат :"Не на насилието в училище!".

 Учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов” също се включиха в инициативата. Момичетата и момчетата от 10. А клас и класният им ръководител Петрана Лендова направиха брошури и символични розови фланелки с призива „Не бъди безразличен! Бъди различен!”, които раздадоха на гимназистите.

 Насилието в учебните заведения е на второ място, след това в семейната среда. 

Денят има и своя история. През 2007 година един ученик в Канада отива на училище с розово поло. Заради облеклото си той става обект на агресия и насилие от свои съученици. За да го подкрепят, на следващия ден негови съученици събират 50 розови тениски и ги раздават в училището. Оттогава последната сряда на февруари се превръща в символ срещу насилието в училищата, а розовите фланелки стават негов белег.
Девето състезанието за най-добър млад готвач и най-добър млад сервитьор

Новини

На 17.02.2016г. в Гимназия „Д-р Иван Панов” за девети път се проведе състезанието за най-добър млад готвач и най-добър млад сервитьор. В надпреварата се включиха учениците от 10., 11. и 12. клас на професионалните паралелките със специалност „Органицазия на хотелиерството”. Победителите — Диляна Тановска от 11. А клас при готвачите и Мария Борисова от 12. А клас при сервитьорите - ще представят училището на Регионалното състезание  за най-добър млад готвач и най-добър млад сервитьор  през месец март в град Разлог.

По регламент всеки от готвачите трябваше да приготви тристепенно меню, а сервитьорите да обслужат клиентите на немски и английски език. Работата на учениците беше оценявана от професионално жури  в състав Детелина Ганчева, Детелина Стоилова и Йордан Цветков-представители на местния ресторантьорски и хотелиерски бизнес.

За всички присъстващи домакините бяха подготвили презентация, която да обогати познанията им в областта на сладкарството, приятни изненади, игри с публиката.

Пожелаваме успех на победителите в следващия кръг на надпреварата!Олимпиадата по немски език на Гьоте институт

Новини

   На12.02.2016 година в Гимназия „Д - р Иван Панов” гр. Берковица се проведе училищен кръг на Олимпиадата по немски език на Гьоте институт. В него се включиха 18 ученици. Олимпиадата се провежда веднъж на две години и в нея могат да участват само ученици от  девети и десети клас. През тази година участниците в Олимпиадата за страната са 1700 ученици от 54 училища.

Партньори при провеждането на Олимпиадата са Министерството на образованието и науката и Дружеството на преподавателите по немски език в България. Според регламента на състезанието, на всеки десет участници училището изпраща по един ученик за участие в Националния кръг, ако е отговорил вярно на 70% от задачите. Въпреки че 14 от учениците в Гимназия „Д — р Иван Панов” отговарят на това условие, в Националния кръг ще участват само двама ученици, които имат 85% верни отговори.

Националните кръгове на Международната олимпиада по немски език вече са се превърнали в големи тържества на немския език. Така учениците се учат на взаимно разбирателство и толерантност. Организаторите смятат, че самото присъствие на Олимпиадата вече е победа за участниците.Happy St Valentine's Day!

Новини
Любовта е най-възвишената човешка ценност, защото прави хората добри, великодушни, прекрасни.
В годината има един специален ден, посветен на любовта - 14 февруари - празникът на Свети Валентин, католически празник, който вече се празнува и у нас. На тази дата влюбените изразяват любовта си един към друг като изпращат поздравителни картички, бонбони, сърчица. Обичайно е да се подаряват и цветя.
За да отбележат празника, учениците от паралелките чуждоезиков профил с английски език на Гимназия „Д-р Иван Панов” направиха валентинки, с които изпратиха своите послания за любов и дариха щастие на обичаните хора.
Четвърти конкурс "Летене по Радичков"

Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,

ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”- ГР. БЕРКОВИЦА,

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АНУБИС”,

СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” И

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО-БЕРКОВИЦА

 

 

ОРГАНИЗИРАТ ЧЕТВЪРТИ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ”

ЗА ЕСЕ И ИЛЮСТРАЦИЯ

 

 

ТЕМА: „Добрия човек ще го познаеш по огъня. Злите хора оставят след себе си пожарище; добрият човек оставя отподире си огнища.”( Йордан Радичков . „Размисли за огъня”)

 

УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас от областите Монтана, Враца, Видин, Ловеч и Плевен.

 

Условия на конкурса за есе: обем до 2 страници, формат Times New  Roman 12.

 

Условия на конкурса за илюстрация: всеки участник има право да представи не повече от една рисунка — графика /черно-бяла или цветна/ с размер 35х50 см. Техника: молив, туш, тънкописец, акварел.

 

Всеки участник трябва да напише трите си  имена, училище, клас, адрес, телефон за връзка.

Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури.

Крайният срок за изпращане на творбите е 25.04.2016 г. на адрес: 3500 гр. Берковица, ул. "Д-р Иван Панов" №2, Гимназия "Д-р Иван Панов" или на  e-mail gipb@abv.bg

 

Финалът и награждаването ще бъдат  на 11.05.2016 г.- Патронния празник на училището,  в Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица.

 

 

Всички наградени ще получат грамота, книги от издателска къща "Анубис" и парични награди от Община Берковица.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Прием

/съгласно Наредба № 11/28.03.2005 г. на МОМН/

 

 

1. ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС - ПАРАЛЕЛКА ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Срок на обучение - 5 години. Брой места: 26

 

Приемът се извършва съгласно  Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

Балът за класиране за профил "Чуждоезиков" се образува  като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;

Класирането за профил "Чуждоезиков” е централно за училищата на територията на областта и се извършва от РИО.

 

График на дейностите по приема след завършен 7-ми клас (подробно)

Полагане на тест по Български език и литература

18 май 2016 г.

Полагане на тест по Математика

20 май 2016 г.

Обявяване на резултатите от изпитите

до 3 юни 2016 г. вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

10 юни - 13 юли 2016 г. вкл.       

Подаване на документи за участие в I-ви етап на класиране

16-21 юни 2016 г. вкл.

Обявяване на списъци с приетите ученици на І-ви етап

до 27 юни 2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на І-ви епат и подаване на заявления за участие във II-ри етап

28 юни - 30 юни 2016 г.

вкл.

Обявяване на списъци с приетите ученици на ІI-ри етап

до 4 юли 2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на ІI-ри етап

5-7 юли 2016 г. вкл.

Обявяване на списъци на записалите се ученици и броя нанезаетите места след ІI-ри етап

8 юли 2016 г.

Подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

11-13 юли 2016 г. вкл.

Обявяване на списъци с приетите ученици на ІII-ти етап

до 15 юли 2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на ІII-ти етап

18-19 юли 2016 г. вкл.

Обявяване на списъци на записалите се ученици на ІII-ти етап

21 юли 2016 г.

Попълване на незаетите места след III-ти етап

определя се от директора

до 05 септември 2016г. вкл.

Утвърждаване на осъществения дъжавен план-прием

до 12 септември 2016г. вкл.

 

 

 

 

2. ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (ОСМИ КЛАС) - ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия: Хотелиер. Специалност: Организация на хотелиерството

Срок на обучение: 4 години. Брой места: 26

Учебен план

Задължителната професионална подготовка включва: Предприемачество, бизнескомуникации, Чужд език по професията, Основи на туризма, Организация и функциониране на кухнята и ресторанта, Технологияна хотелиерското обслужване, География и екология в туризма, Обмяна на валута, Организация и управление на малкото предприятие в туризма.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи. Балообразуващи предмети: Български език и литература, История и цивилизация, География и икономико. Приемният бал се изчислява по следната формула: удвоен среден успех от Свидетелството за завършено основно образование + оценка по Български език и литература + оценка по История и цивилизация + оценка по География и икономика.

При равен бал се взема предвид и оценката по чужд език.

 

График на дейностите по приема след завършено основно образование (подробно)

Подаване на заявление за участие в I-ви етап на класиране

1-5 юли 2016 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици

до 6 юли 2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици

7 юли 2016 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след I етап

8 юли 2016 г.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

11 юли 2016 г.

Подаване на документи за участие в Трети етап на класиране

19 юли 2016 г.

Попълване на незаетите места след Трети етап

определя се от директора 

 до 5 септември 2016 г.