Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Важно за кандидат - студентите

Новини
Скъпи кандидат-студенти,
В Стопанския факултет към ТУ-София продължава записването на нови първокурсници в бакалавърските специалности: "Стопанско управление", "Индустриален мениджмънт" и "Мениджмънт и бизнес информационни системи."
Очакваме Ви!
За повече информация: 
ТУ-София, Блок 3, каб. 3233
Студентска канцелария
Тел.: 02 965 2704
Приемно време:  от 10:00 до 12:00 часа
                                от 13:00 до 15:00 часа
бак. инж. Милена Траянова
Email: milena@tu-sofia.bg
Мария Иванова
Email: m.ivanova@tu-sofia.bg

https://www.facebook.com/StopanskiFakultetTU

P.S. Между ПГ "Д-р Иван Панов"-Берковица и Стопански факултет към Технически университет- София има подписано споразумение за прием на наши ученици при преференциални условия.