Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

„Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия” (NATE)

Проекти

Заглавие на проекта:

 

"Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия"

"New and Alternative Tourism Enterprises"

По дейност „Партньорства”, на секторна програма „Леонардо да Винчи” на Програмата „Учене през целия живот”.

 

Продължителност на проекта: 1. август 2010 - 31. юли 2012 г.

 

 

Екип по проекта / Project team

 

Координатор на проекта — Бистра Матерова

Членове:

Румян Горков — директор на Гимназия „Д-р Иван Панов”

 

Соня Антова — пом. директор и информатик

 

Таня Евтимова — учител по професионалните предмети

 

Райна Панова — учител по професионалните предмети

 

Людмила Иванова — счетоводител на проекта

 

 

Партньори /Partners/

 

1. Община Учисар, провинция Кападокия, Турция, Uchisar, Turkey

2. Anatolian Balloons, гр. Невшехир, Nevshehir, Turkey

3. Гимназия „Д-р Иван Панов”, Berkovitsa, Bulgaria

4. „Zespol Szkol Technicznych” — професионално училище, гр. Бялисток, Полша, Byalistok, Poland

5. 1st Epaggelmatiko Lykeio Dramas — професионално училище гр. Драма, Гърция, Drama, Greece

6. Nieuwe Media School — мултимедийна обучителна организация гр. Мол, Белгия, Mol, Belgium

 

 

Обща информация за програмата „Леонардо да Винчи”

 

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

 

Цели:

 • - Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
 • - Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
 • - Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

 

Целеви групи:

 • - Лица от всички нива на професионалното образование и обучение;
 • - Лица на пазара на труда;
 • - Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”;
 • - Учители, обучители и друг персонал от тези организации;
 • - Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение;
 • - Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации;
 • - Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот;
 • - Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
 • - Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот;
 • - Висши учебни заведения;
 • - Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО.

Събития:

Първа работна среща / First project meeting - Turkey 

Втора работна среща / Second project meeting - Poland

Трета работна среща / Third project meeting - Bulgaria

Четвърта работна среща / Fourth project meeting - Belgium

Пета работна срещa / Fifth project meeting - Greece

Заключителна изявa / Final project event  - Bulgaria

 

  

РЕСУРСИ / Project materials

 

E-Брошура / e-brochure 

 

Презентационни материали / Presentations (формат MS Power Point 2003)

 

Бизнесплан / Business plan made by students 

 

Презентация на бизнесплан / Business plan presentation

 

Постери / Posters made by students

 

Книга / Booklet

 

Постер на проекта / NATE project poster

 

 

 

 

 

 

 

Брошура NATE / NATE Brochure

 

 

 

 

 

 

NATE училищна брошура / NATE school brochure

 

 

 

 

 

 

Училищен NATE постер / NATE School poster

 

Албум / Album

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали от заключителната изява / Materials from the final project event

 

Писмо - резултати проверка

NATE - първа работна среща

Новини

От 22 до 27 ноември в област Кападокия, гр. Учисар  се проведе първата официална визита по проект „Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия”. Партньори по този проект са България — Гимназия „Д-р Иван Панов”, Турция — община Учисар и най-голямата компания  в Турция за летене с  въздушни балони — Anatolian Balloons, Гърция — Професионално училище гр. Драма, Белгия — Частна асоциация за мултимедийно обучение, Полша — Професионално училище гр. Бялисток и Румъния — Изследователски център гр. Букурещ.

Домакините на срещата успяха да ни покажат по много вълнуващ начин огромна част от техните културни  и туристичски обекти, получили наградата на  Юнеско, свързани с  културното наследство на Кападокия. Участвахме в добре подготвени и интересни презентации с информация и документация на високо ниво, както и на хартиен носител и в цифров формат за всяка една организация или училище.

Научихме подробности за дейността на компанията за летене с въздушни балони и ни беше предоставена голямата възможност да летим  над гр.  Учисар за 1 час с едни от най-опитните летци в областта.

Най-много от всичко почувствахме мотивацията и перманентната грижа на нашите организатори на срещата  - община Учисар за реализирането и изграждането на един прекрасен проект. Благодарим специално на кмета на общината г-н Осман Сослу и неговия прекрасен екип. Специални благодарности за г-жа Йозге Йондероглу — PR  на общината и г-н Доган Караджа за оказаните екскурзоводски умения и приятелство. Те изградиха един прекрасен интернационален тим.

Учениците от трите професионални училища — България, Гърция и Полша,  включени в настоящия проект, ще  имат за цел да доказват заедно със своите ръководители, компетентните си позная в областта на туризма,  иновационни бизнес идеи за развитие на туристически предприятия. Предвидено е участието им в Facebook състезание за най-оригинална бизнес идея и актуализиране на уебсайта на проекта.

Гимназията ще бъде официален домакин на транснационалната среща от 13 до 18 юни 2011 г.

 

Галерия