Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Наградиха учениците за добрите им дела

Новини


Йоанна Гоцова (9.Б клас), Виктория Боянова (9.Б клас), Мария Руменова (9.Б клас), Камелия Димитрова (12.А клас)  и Александър Божидаров (12.А клас) са отличените ученици от Гимназия „Д-р Иван Панов” за техните добри дела.

На 17 ноември 2014 г. в  гр. Берковица  на официална церемония бяха  наградени отличените ученици в конкурса „Добрите дела“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Берковица.  Учениците, достигнали общинския кръг на конкурса, получиха грамота, плакет и подарък — признание за добротата и призив да отворим сърцата си за хората и да последваме примера на децата. 

В отбелязването на   Деня  на толерантността  се включиха и местните партньори по проект „Превенция и образование — сътрудничество между местни власти и полицията насочено към училищата и образователните институции” - Районно управление „Полиция“, гр. Берковица, Община Берковица, Гимназия „Д-р Иван Панов“  и Трето ОУ „Иван Вазов“. Учениците от Трето ОУ „Иван Вазов“ бяха подготвили  за  присъстващите стикер с логото на проекта , на който гимназистите собственоръчно бяха написали индивидуално послание към всеки за Деня на толерантността.  

Бъди добър!

Новини

 Във връзка с Международния ден на толерантността-16 ноември, учениците от 9. Б клас призоваха гражданите на Берковица за повече толерантност, уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Гимназистите подариха символично своите сърца на берковчани с апела :

 Бъди добър!

 Празничен концерт на гимназистите за Деня на народните будители

Новини

 

По повод 1 ноември - Деня на народните будители, празника, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери, които с дейността си са допринесли за възраждането на българския национален дух, на образованието и книжовността, ученици от Гимназия „Д-р Иван Панов” посетиха  Гимназия "Св. св. Кирил и Методий" — Димитровград, Република Сърбия.

На 31 октомври 2014 г. артистите от Театрална трупа „Йордан Радичков”  и момичетата от Народен хор „Българка” , съвместно с  учениците от Гимназия "Св. св. Кирил и Методий" —Димитровград , изнесоха празничен концерт за Деня на народните будители в Дома на културата на Димитровград(Цариброд).