Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Предварително външно оценяване в 8 клас в паралелки с интензивно изучаване на английски език за област Монтана

Главна

   Предварителното регионално външно оценяване (РВО) в 8 клас се извършва всяка година и е с цел да се установи нивото на знанията на учениците в паралелките с интензивно изучаване на английски език.

   Тази година наблюдавани бяха следните училища:

     1. ГПЧЕ "Петър Богдан", гр.  Монтана

     2. Профилирана гимназия "Найден Геров", гр. Лом

     3. СОУ "Димитър Маринов", гр.  Лом

     4. Гимназия "Д-р Иван Панов", гр.  Берковица

     5. Соу "Иван Вазов", гр.  Вършец

     6. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов",гр. Монтана

     7. ЛПГ, гр. Берковица

     8. ПГЕ "Христо Ботев ", гр.  Монтана

   В предварителното външно оценяване участват 293 ученици, от които 180 от профилирани паралелки и 113 ученици от профисионални паралелки.

   Резултатите от проведеното РВО по английски език в профилирани гимназии и СОУ с профилирани паралелки са изведени в следващите таблица и графика:


   Резултатът в повечето училища е сравнително висок. Грешките, допуснати от учениците,  са обратната връзка на учителя - какви трудности срещат учениците при усвояване на езиковия материал, какви са причините за тях и породените от това езикови грешки.

   На националното външно оценяване (НВО) за миналата учебна година Гимназия "Д-р Иван Панов" се класира на първо място.

   Виждаме резултата на нашите ученици на регионалното външно оценяване за тази учебна година  - отново първи.

  Да пожелаем успех на момичетата и момчетата от 8.а клас на Гимназия "Д-р Иван Панов" на 20 юни 2013г. на Националното външно оценяване! Спокойни и уверени, да  представят себе си и своите преподаватели  достойно и да защитят завоюваното първо място.

МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН

Бюджет

На 3 юни 2013 година учениците от Гимназия "Д-р Иван Панов" бяха мениджъри за един ден. За няколко часа те заеха местата на директора, главния счетоводител и секретарката. Наблюдавайки работата на титулярите, учениците установиха, че тяхната работа никак не е лека. Под ръководството на Деси Панчева те оформиха заповед, която поднесоха за подпис на директора. Людмила Иванова им показа колко много работа и време се отделя за правилния разчет на парите, така че те да стигнат за всички пера на бюджета за цели 12 месеца. "Директорите" зададоха много въпроси на директора Румян Горков. Той сподели с тях, че трите най-важни неща за добрата работа на едно институция са: колективът, който да умее да работи в екип и да няма конфликти между отделните му членове; счетоводителят, който да е добре подготвен за работата си, и директорът, от когото, освен всичко друго, се изисква и добро разпределение на бюджетните средства. Според него за добрата работа на директора на едно училище е важен и опитът, който се натрупва с годините. Директорът сподели с учениците, че в работата му има и трудности, но и много приятни моменти. Като цяло, той харесва работата си, заради постоянния контакт с младите хора и положителния заряд, който те носят.