Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

„Купи една книга. Дари я на своето училище. “

Новини
            Асоциация „Българска книга“ стартира кампания под надслов: „Купи една книга. Дари я на своето училище. “, зад която стои идеята на първия учебен ден ученици да занесат книга вместо букет с цветя.

            Предложената инициатива дава възможност на учениците да покажат своето отношение към литературата и книгите, да се превърнат в посланици на четенето, да споделят любимите си книги с приятели и съученици и да дадат своя  принос към училищния живот и образователния процес. Включване в инициативата „Купи една книга. Дари я на своето училище." ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки с книги, избрани от самите ученици.

            Във времето на дигитализация не бива да бъде забравен най-важният прозорец към света - книгата.

            Да подкрепим инициативата на Асоциация „Българска книга“!

         

КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 - „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Новини
Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" обявява конкурс за образователен медиатор по проект: BG05M2OP001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: основно/средно/висше образование
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
- дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
- умения за управление на конфликти;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение:
- компютърна грамотност

Срок за подаване на заявления за участие в конкурса : 14.09.2020 г.

Повишаване квалификацията на педагогически специалисти от ПГ "Д-р Иван Панов"

Новини
         В период 03. - 05.08.2020 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти провери обучението за повишаване на квалификацията на учителите по английски език от област Монтана, който от новата учебна година ще преподава на всички гимназиални резултати. Обучение е включено в националната програма „Квалификация“ 2020. Общо 200 учители от цялата страна, които ще бъдат разработени английски език, създаден предмет, до края на месец август ще се запознаят с новите учебни програми по езици и с формата на новата математика, която ще се провери за пръстен път през 2022 г.   
            В обучението взехме участие и преподавателите по английски език в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица - Николина Кирова, Бистра Матерова и Лорита Давидова. Лектори по време на тридневното обучение бяха проф. д-р Дияна Янкова, ръководител на отдел „Чужди езици и култури“ в Нов български университет, и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, преподавател във всеки отдел. В края на обувката група, която включва 12 учители от област Монтана и 6 от област Плевен, се срещна с г-жа Янка Такева, председател на СБУ и директор на НЦПКПС гр. Банкя г-н Димитър Асенов. На срещата са били актуализирани актуални въпроси, касаещи образователната система, следвайки това, което е г-жа Такева се връща на участниците в обучението сертификати за участие. 
            До края на месец август предстои преподавателите по немски език, история и цивилизация и информационни технологии в ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица да има възможност за обувки по други учебни предмети.

Награда за наш участник в националния кръг на олимпиадата по география и икономика

Новини
Днес господин Григор Григоров, директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, връчи на Лилия Росенова Атанасова от 9-ти Б клас награда й от националния кръг на олимпиадата по география и икономика. Лилия е един от тридесетте участници във втора състезателна група (8-9-ти клас), достигнали до финалния кръг на XVI национална олимпиада по география и икономика.
Пожелаваме й още много успехи, победи и награди!

Осмият конкурс „Летене по Радичков“ има своите победители

Новини
Осмият конкурс „Летене по Радичков“ има своите победители. Това е:
РАЗДЕЛ „ЕСЕ“
Първо място - Фабиана Върбанова, СУ ,, Иван Вазов ”- гр. Вършец
Второ място - Адриан Стоянов, ПГО ”Елисавета Багряна” -гр. Бяла Слатина
Трето място - Лилия Атанасова и Елина Тодорова, ПГ „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица
РАЗДЕЛ „ИЛЮСТРАЦИЯ“ 
Първо място - Теодора Луканова, ПГ „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица
Второ място - Славина Иванова, ПГ „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица
Трето място - Цветелина Костова, ПГ „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица 
Всички награди получиха грамота, книги от изданието „КЛЕТ България“ и парични награди от Община Берковица.
Конкурсът се организира от Община Берковица, Регионално управление на образованието - Монтана, Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица, Издателство „КЛЕТ България“ ООД, Сдружение „Образование и културно наследство“, Българско училище за настоятелство-Берковица. 

ПГ "Д-р Иван Панов" завърши успешно учебната година

Новини
        На 30.06.2020 г. ПГ „Д-р Иван Панов“ закри учебника 2019/2020 година. Ученици от 10. Б клас, профилиран паралелка чуждестранни профил с английски език, получени от директора на гимназията - господин Григор Григоров, който е удостоверен за завършен главен гимназиален път. Ученици от 10. А клас, професионална паралелка със специалност „Организация на хотелиерството“, ще бъде получено само след успешното приключение на практиката им.
      Всички гимназисти от 8. до 11. клас, постигнати успехи над 5,50 през учебната година получиха грамоти за показани отлични успехи и активно участие в дистанционно обучение и награди, осигурени от училищата. Наградете си получили и ученици, успели в конкурса, изпратили на Деня на Земята.

Випуск 2020 получи своите дипломи

Новини
    Днес, 26.06.2020 г., Випуск 2020 на Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ е просто с училищни знания и получи своите дипломи. Успех в живота и попътен вятър на абитуриентите пожелайте господин Григор Григоров-директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, господин Румян Горков - директор по Гимназията до 2019 година, госпожа Спаска Георгиева - служител-кмет на Община Берковица и госпожа Венета Асенова - главен експерт „Образование“.
Търсенето е изпълнено с много емоции, радост и сълзи.
      Диана Матерова от 12.Б клас бе наградена със сребърен плакет от ПГ „Д-р Иван Панов“ за особености принос в издигане авторитет на училището. Ще получите и еднократна стипендия от 1000 лева от кмета на Община Берковица-Димитранка Каменова. / Стипендиант от кмета се дава в полза на абитуриентите при среща след отлично представяне на международно състезание, организирано от американския университет в България, че ученик, който е приет в Университета, ще получи еднократна стипендия. А Диана вече е студентка в Американския университет в България. /
     Още двама ученици на ПГ „Д-р Иван Панов“ - Петя Стоилова и Цветомил Спасов получиха плакети от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ за отлични резултати в обучението и издигане авторитета в училището.
     За четвърти път се върнете и специално спечелете наградата, научете върху своя съгражданин Милан Миланов - Революция. Наградата е в размер на 500 лева за абитуриенти-момиче и момче, представяйки се най-добре в учението и с доказано родолюбие и е да се види от проф. Иван Гаврилов. Тази година наградата бе върната на Диана Матерова и Цветомил Спасов от 12. Б клас. 
       Грамоти и подаръци от училищата получили и абитуриентите отличници на Випуск 2020.
На тържеството е обявено, че още 8 гимназисти от 8. до 12. клас на ПГ „Д-р Иван Панов“ ще получат еднократни стипендии. Това са ученици, които през 2019/2020 г. учат години нямат нито извинени, нито неизвинени отсъствия. Те стипендии са лично да се представят от господин Румян Горков и господин Григор Григоров.

Чудесно представяне на Випуск 2020 на Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ на матурата!

Новини

Две са пълните шестици на тазгодишната матура. Те са на Диана Матерова по български език и литература /97 точки от 100 точки/ и на Цветомил Спасов по английски език /96 точки от 100 точки/. Общо седем са отличните оценки.
Випуск 2020 ще получи своите дипломи на 26.06.2020 г. Пожелаваме попътен вятър и успешна реализация на абитуриентите ни!

Управлявам ли безопасно моя велосипед?

Новини

Лилия Росенова Атанасова от 9.Б клас на Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ спечели първото място в конкурса за есе „Управлявам ли безопасно моя велосипед“. Вчера тя получи наградата си от Григор Григоров, директора на ПГ „Д-р Иван Панов“. Конкурсът се организира от МОН и РУО – Монтана и е във връзка с обучението на учениците по пътна безопасност и превенцията на ПТП.