Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

„Моята Родина – твоята Родина”

Проекти

Работна група: 24 училища от 12 страни: Холандия, България, Германия Чехия, Словакия, и други
Работна група от Гимназия „Д-р Иван Панов”: Катя Рангелова, Росица Кръстева, Михаил Дамянов, Ерина Стаменова, Таня Григорова, Вилияна Ангелова с ръководители: инж. Петрана Лендова и Иванка Илиева
Проектът е публикуван на сайта на Гимназия „Д-р Иван Панов” и се използва от учителите в часовете по История и цивилизация, География и икономика, Немски език и Час на класа.

 

Тема на проекта: „Моята Родина — твоята Родина”

Вид на проекта: онлайн проект

Цели на проекта: Да се запознаят с културата, навиците, традициите, забележителностите и историята на други Европейски страни, посещавайки ги виртуално, да подобрят езиковите си компетентности, да се запознаят с нови хора и да общуват с тях използвайки знанията си по Немски език

Интегрирани компетентности: Немски език, Информационни технологии, История, География, Изобразително изкуство

Възрастова група: 13 — 15 години

Използвани инструменти: чат, Е — Mail, форум , видео, картини, презентации, рисуване

Работни процеси: Нашите ученици ще си пишат писма и изпращат картички за Коледа и Великден, ще общуват чрез чат, форум и Е-Мail. Те ще изработят презентации, ще направят албуми и ще обменят информация за бита и културата на своите страни, традиции и обичаи / например: как се празнуват Коледа и Великден в техните страни/. Ще напишат по няколко изречения за себе си, училището, в което учат, свободното време и своето хоби, ще качат на сайта снимки и презентации по изброените по-горе теми, ще изработят малки албуми с материали от проекта, които ще изпратят на партньорите си.

Очаквани резултати: Подобряване на езиковите знания и компетентности и уменията за работа с компютърни технологии, обогатяване на знанията за други страни и култури, повишаване на мотивацията за учене на Немски език и усъвършенстване на уменията им за изработване на презентаци и общуване във форуми, опознаване на културата, бита и традициите на други страни и народи.

Продължителност: 9 месеца - от септември 2010 до юни 2011 година

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34124