Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Поредна награда за гимназистите от ПГ „Д-р Иван Панов“

Новини
       Днес учениците от Ученическия съвет при ПГ „Д-р Иван Панов“, с ръководител Павлина Ерменкова, получиха своята награда за участието си в  онлайн конкурса на тема: „Будители на бъдеще“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. За индивидуално участие в същия конкурс награда получи и Лилия Атанасова от 11.Б клас. Честито!