Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Признание за учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов”

Новини

Клуб „Млад eTwinner” при Гимназия „Д-р Иван Панов” откри учебната година на 24. септември, първият ден от седмиците на eTwinning в Европа и България.

За своята активна дейност и изработването на много проекти, клубът бе награден от Централното звено за координация с почетен знак. Публикуваме писмото и двете грамоти.

Моята най- сърдечна благодарност на ентусиастите от 12б клас: Вилиана, Катя, Таня, Ерина, Косара, Ива, Росица, Михаил за работата по проектите и на госпожа Лендова, която винаги ни помагаше!

Иванка Илиева - ръководител на клуба

 

 

Dear Ilieva Ivanka (Гимназия), Congratulations! You have been just awarded with the Quality Label for the work you have done in eTwinning.

Претенциозен проект на немски език с много интердисциплинарни връзки. Взаимно опознаване на партньори от няколко страни, без общ продукт и особена интерактивност, но с достатъчно задълбочени занимания на учениците по отделните теми. Добре заявено желание за интегриране на проекта в учебната програма по няколко предмета. Мотивира за самостоятелно учене. Стандартна употреба на ИКТ. Много добре изпълнен, образцов „класически проект”, където са показани основни ИКТ умения. 

All the best.