Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде