Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
Стига вече математика,                                          
стига български, граматика,
писмени контролни и доклади!
Хей, ваканция, здравей!
Идват веселите дни,
идва време за игри.
Довиждане, училище любимо!
Добре дошла, ваканция, добре  дошла!
Днес ПГ „Д-р Иван Панов“ закри официално  2023/2024 учебна година. Грамота и  тениска с логото на училището получиха пълните отличници с успех 6,00. Грамоти получиха отличниците, завършващи годината с успех от 5,50 до 5,99, и всички гимназисти, които с извънкласните си и извънучилищни изяви допринасят за издигане авторитета на училището.
Господин Григоров, директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, спази традицията и връчи парични награди, които са негово лично дарение, на шестимата гимназисти без нито едно отсъствие /извинено и неизвинено/ през учебната година.
Изненада  имаше и за госпожа Нели Иванова, на която пожелаваме лятната ваканция да продължи по-дълго от трудовия ѝ стаж. Подаръкът бе от колегите ѝ Камелия Николова и Петрана Лендова, които са с най-много трудов стаж в Гимназията след госпожа Иванова.
Пожелаваме щастливо 🥰 и слънчево 🌞 лято на всички ученици и учители!
А на бъдещите осмокласници, на които предстои кандидатстване  това лято 📝,искаме да кажем:
- Ще се радваме, ако изберете Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ за Ваше бъдещо училище!
 Ние Ви предлагаме две паралелки:
📌1. Една профилирана паралелка прием след завършено основно образование /VІІ клас/ –  профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на Английски език – дневна форма на обучение с петгодишен срок на обучение – 26 ученици. Профилиращи предмети – Предприемачество и  Информационни технологии.  
📌2. Една професионална паралелка прием след завършено основно образование /VІІ клас/, разделена в две професионални направления:
      📍  - ½  паралелка от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време” код: 812, професия „Организатор на туристическа агентска дейност” код: 812010, специалност „Организация на туризма и свободното време”   код: 8120101   за придобиване на ІІІ-та Професионална квалификационна степен, дневна форма на обучение и петгодишен срок на обучение – 13 ученици с разширено изучаване на Английски език. 
      📍  - ½ паралелка от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” код: 811, професия „Ресторантьор” код: 811060, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”  код: 8110602   за придобиване на ІІІ-та Професионална квалификационна степен, дневна форма на обучение и петгодишен срок на обучение – 13 ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Немски език.
Очакваме Ви!♥️