Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
Днес зрелостниците от Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" получиха дипломите си за средно образование. От Випуск 2024 година успешно се дипломират 21 зрелостници. Средният успех на випуска е много добър 5.22. С отличен успех завършват 11 ученици, а 9 са с много добър успех.
Пожелаваме успешна реализация в избраните висши училища и в професията! На добър час!