Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
Уважаеми родители, скъпи ученици,
Учебната 2020/2021 година ще бъде открита на 15.09.2020 г. в 9,00 часа
в двора на Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" за учениците от 8. клас
и в 10,00 часа за учениците от 9. до 12. клас.
Заповядайте!