Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
            Асоциация „Българска книга“ стартира кампания под надслов: „Купи една книга. Дари я на своето училище. “, зад която стои идеята на първия учебен ден ученици да занесат книга вместо букет с цветя.

            Предложената инициатива дава възможност на учениците да покажат своето отношение към литературата и книгите, да се превърнат в посланици на четенето, да споделят любимите си книги с приятели и съученици и да дадат своя  принос към училищния живот и образователния процес. Включване в инициативата „Купи една книга. Дари я на своето училище." ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки с книги, избрани от самите ученици.

            Във времето на дигитализация не бива да бъде забравен най-важният прозорец към света - книгата.

            Да подкрепим инициативата на Асоциация „Българска книга“!