Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

На 3 юни 2013 година учениците от Гимназия "Д-р Иван Панов" бяха мениджъри за един ден. За няколко часа те заеха местата на директора, главния счетоводител и секретарката. Наблюдавайки работата на титулярите, учениците установиха, че тяхната работа никак не е лека. Под ръководството на Деси Панчева те оформиха заповед, която поднесоха за подпис на директора. Людмила Иванова им показа колко много работа и време се отделя за правилния разчет на парите, така че те да стигнат за всички пера на бюджета за цели 12 месеца. "Директорите" зададоха много въпроси на директора Румян Горков. Той сподели с тях, че трите най-важни неща за добрата работа на едно институция са: колективът, който да умее да работи в екип и да няма конфликти между отделните му членове; счетоводителят, който да е добре подготвен за работата си, и директорът, от когото, освен всичко друго, се изисква и добро разпределение на бюджетните средства. Според него за добрата работа на директора на едно училище е важен и опитът, който се натрупва с годините. Директорът сподели с учениците, че в работата му има и трудности, но и много приятни моменти. Като цяло, той харесва работата си, заради постоянния контакт с младите хора и положителния заряд, който те носят.