Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

   Предварителното регионално външно оценяване (РВО) в 8 клас се извършва всяка година и е с цел да се установи нивото на знанията на учениците в паралелките с интензивно изучаване на английски език.

   Тази година наблюдавани бяха следните училища:

     1. ГПЧЕ "Петър Богдан", гр.  Монтана

     2. Профилирана гимназия "Найден Геров", гр. Лом

     3. СОУ "Димитър Маринов", гр.  Лом

     4. Гимназия "Д-р Иван Панов", гр.  Берковица

     5. Соу "Иван Вазов", гр.  Вършец

     6. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов",гр. Монтана

     7. ЛПГ, гр. Берковица

     8. ПГЕ "Христо Ботев ", гр.  Монтана

   В предварителното външно оценяване участват 293 ученици, от които 180 от профилирани паралелки и 113 ученици от профисионални паралелки.

   Резултатите от проведеното РВО по английски език в профилирани гимназии и СОУ с профилирани паралелки са изведени в следващите таблица и графика:


   Резултатът в повечето училища е сравнително висок. Грешките, допуснати от учениците,  са обратната връзка на учителя - какви трудности срещат учениците при усвояване на езиковия материал, какви са причините за тях и породените от това езикови грешки.

   На националното външно оценяване (НВО) за миналата учебна година Гимназия "Д-р Иван Панов" се класира на първо място.

   Виждаме резултата на нашите ученици на регионалното външно оценяване за тази учебна година  - отново първи.

  Да пожелаем успех на момичетата и момчетата от 8.а клас на Гимназия "Д-р Иван Панов" на 20 юни 2013г. на Националното външно оценяване! Спокойни и уверени, да  представят себе си и своите преподаватели  достойно и да защитят завоюваното първо място.