Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Реализацията на учениците от випуск 2012 на Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица

Новини

През учебната 2011/2012 г. успешно са завършили и са получили диплома за средно образование 40 ученици. От тях 29 са кандидатствали и са приети в различни висши училища: СУ ”Климент Охридски” — 7, УНСС — 8, ЮЗУ — Благоевград — 8, Стопанска академия Свищов — 1, Университет по архитектура, строителство и геодезия — 1, Университет по хранителни технологии-Пловдив — 1, Нов български университет — 1, Университет Абърдийн, Великобритания — 1.

Част от учениците, които не са кандидатствали, са започнали работа по професията, придобита в професионалната паралелка — като бармани, хотелиери, сервитьори.

 

Втора работна среща по проект „Споделяне на култури”

Новини

 

От 15.10.2012 г. до 21.10.2012 г. в Република Турция ще се проведе втората работна среща  по проект „Споделяне на култури” по Секторна програма Коменски към Центъра за развитие на човешките ресурси.

В срещата ще се включат 12 ученици от Гимназия „Д-р Иван Панов”, директорът на училището и екипът, работещ по проекта.

Участниците в проекта, учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов”, учениците от гр. Ксилокастро, Гърция и от гимназията домакин в Турция, ще посетят гр. Анкара и областта Кападокия, ще се запознаят с турския фолклор и традиции и ще потърсят общото в културите на трите държави.

Признание за учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов”

Новини

Клуб „Млад eTwinner” при Гимназия „Д-р Иван Панов” откри учебната година на 24. септември, първият ден от седмиците на eTwinning в Европа и България.

За своята активна дейност и изработването на много проекти, клубът бе награден от Централното звено за координация с почетен знак. Публикуваме писмото и двете грамоти.

Моята най- сърдечна благодарност на ентусиастите от 12б клас: Вилиана, Катя, Таня, Ерина, Косара, Ива, Росица, Михаил за работата по проектите и на госпожа Лендова, която винаги ни помагаше!

Иванка Илиева - ръководител на клуба

 

 

Dear Ilieva Ivanka (Гимназия), Congratulations! You have been just awarded with the Quality Label for the work you have done in eTwinning.

Претенциозен проект на немски език с много интердисциплинарни връзки. Взаимно опознаване на партньори от няколко страни, без общ продукт и особена интерактивност, но с достатъчно задълбочени занимания на учениците по отделните теми. Добре заявено желание за интегриране на проекта в учебната програма по няколко предмета. Мотивира за самостоятелно учене. Стандартна употреба на ИКТ. Много добре изпълнен, образцов „класически проект”, където са показани основни ИКТ умения. 

All the best.


 

Заключителна изява по проект "NATE"

Новини

На 10 юли 2012 г. Гимназия „Д-р Иван Панов” представи  завършилия проект „Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия” по дейност „Партньорства” на секторна програма „Леонардо да Винчи” на Програмата „Учене през целия живот”. Продължителността на проекта е от 1 август 2010 до 31 юли 2012 г. Партньори по проекта са: Община Учисар, Кападокия, Турция, Анатолски балони - гр.Невшехир, Турция, Гимназия „Д-р Иван Панов” - гр.Берковица, България, Професионална гимназия „Ген. А. Бялисток” - гр.Бялисток, Полша, Първа професионална гимназия - гр. Драма, Гърция и Мултимедийна обучителна организация гр. Мол, Белгия.

Пред представители на общината, туристическия бизнес от града, родители и ученици координаторът на проекта, Бистра Матерова  направи обстойна презентация, включваща информация за дейностите по проекта, работните срещи в отделните държави, културната програма. Богатият фотоматериал даде възможност на присъстващите да се запознаят подробно с посетените държави и забележителностите в тях.

По проекта са извършени 42 мобилности - в това число 16 учители и 26 ученици от 9 до 12 клас. В рамките на тези две години бе изграден един чудесен международен екип, участниците се запознаха с културата и традициите на партньорите, упражниха езиковите си умения по английски език, повишиха качеството на професионалното образование и обучение. Учениците от трите професионални училища доказаха заедно със своите ръководители компетентни познания в областта на туризма, презентираха иновационни бизнес идеи за развитие на туристически предприятия.

Особен интерес предизвика видеофилмът, реализиран съвместно с Летателен център „АВА” - село Ерден. А емоционалният клип, направен от Гергана Иванова, върна всички към спомените от миналата година, когато домакин на работната среща бе Берковица.

Директорът на Гимназия „Д-р Иван Панов”, Румян Горков награди участниците за успешното приключване на проекта, а на присъстващите в залата бяха раздадени рекламни материали,  изработени с цел популяризиране на проекта.

След официалната част бе даден коктейл.

 

Галерия

Изява на международна сцена

Новини

На 08.07.2012 г. театрална трупа „Йордан Радичков“ при Гимназия „Д-р Иван Панов”, с ръководител Димитър Димитров, постави комедията „Вражалец“ от Ст. Л. Костов на сцената на 51 фестивал на културата на младите в Сърбия.

Фестивалът се проведе от 05.07.2012 г. до 08.07.2012 г. в град Княжевац, Република Сърбия, където на  сцена в Дома на културата се представиха повече от хиляда млади таланти.

Поканата за участието на театрална трупа „Йордан Радичков“ на фестивала е резултат от културното сътрудничество между Гимназия „Д-р Иван Панов” и Княжевацка гимназия и след отличното представяне  на берковските ученици в град Княжевац през 2011 г., когато поставиха комедията „Как писар Тричко не се ожени за царкиня Кита”.

Пътуването на берковските гимназисти се осъществи с помощта на кмета на Община Берковица Димитранка Каменова и ръководството на Гимназия „Д-р Иван Панов”.

За Гимназията

Главна

Името на Берковската гимназия е родно и скъпо за хилядите й възпитаници, преминали през класните стаи в този дълъг период от време. „Нашата гимназия” — така я наричат с обич няколко поколения. Славата и гордостта на Берковица са немислими без родолюбивото дело на гимназията, в което винаги са светели с неугасим жар живите въглени на стремежа към знание и прогрес. Създадена през 1913 година като продължителка на класното училище в Берковица, тя извървя славен път и вече 100 години разпространява светлина и знание в община Берковица. Успехите, които е постигнало училището са плод на неуморния труд на редица изтъкнати педагози. Гимназията се гордее и със своите възпитаници, дали своя принос във всички сфери на обществото. В Берковската гимназия са учили такива творци на националната ни култура като Асен Босев, Йордан Радичков, Иван Давидков, Младен Исаев, Емил Коралов, Радослав Михайлов и много други. Днешните ученици и учители с чувство на гордост продължават традициите, завещани от предшествениците.