Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
    Виктория Младенова Тодорова от 8. А клас на ПГ „Д-р Иван Панов“  /професионална паралелка с професия "Организатор на туристическата агентска дейност", специалност "Организация на туризма и свободното време" и професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение"/ се представи отлично в конкурса за рисунка „България - зимна приказка“, организиран от Детски комплекс град Белоградчик – Център за подкрепа на личностното развитие. 
    Пожелаваме ѝ още много успехи в областта на изкуството и да приложи изкуството в избраната професия!