Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
      Учениците от ПГ „Д-р Иван Панов“ се  включиха в Деня на четенето в България, който се  организира за пръв път през 2023 г. от Фондация „Четене“ под мотото „Четенето дава възможности!“.
     Според индекса за човешкия капитал на Световната банка за 2020 г., дете, родено в България, може да развие само 61% от потенциала си, ако завърши пълния цикъл на най-доброто образование и получи пълни здравни грижи.
     Тази констатация звучи плашещо!
     Четенето е в основата на функционалната грамотност.
     Всяко дете има правото да получи най-добър шанс за развитие, да живее в благоприятна среда и да се реализира в живота.
Ключът се крие в развитието на функционалната грамотност чрез четене от раждането.
    Ние четем! Четете и Вие, защото: „Четенето дава възможности!“ !

#Денначетенето #Четенетодававъзможности