Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
Час по родолюбие по повод 1 ноември - Деня на народните будители. 
Учениците от 12.б клас/ паралелка с чуждоезиков профил английски език/  проведоха урок дискусия за делото на българските будители на английски език. Те споделиха своите мисли за героите и  революционерите, за пазителите на културата и просветата. Участие в дискусията взеха и учениците от 8.б и 9.б клас/ паралелки с профил „Предприемачески“ и интензивно изучаване на английски език/. 
Момичетата и момчетата показаха, че знаят и могат на английски език да водят диалог, да изразят мнение и да се аргументират. Гимназистите доказаха , че се гордеят и ще запазят дълбоко в сърцата си българското.