Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
На 17 и 18 юли 2023 г. от 8,30 часа в ПГ "Д-р Иван Панов"-Берковица ще се проведе държавен изпит за придобиване на I СПК.