Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”- ГР. БЕРКОВИЦА
КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД
СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”
БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО-БЕРКОВИЦА
ОРГАНИЗИРАТ
ДЕВЕТИЯ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ”
ЗА ЕСЕ И ИЛЮСТРАЦИЯ
СТАТУТ НА КОНКУРСА
ТЕМА: „Децата са нашите ангели, ангелите на света, затова всички трябва да ги пазим и да се грижим за тях.“( Йордан Радичков)
УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас от областите Монтана, Враца, Видин, Ловеч и Плевен. 
Условия на конкурса за есе: обем до 2 страници, формат Times New  Roman 12.
Условия на конкурса за илюстрация: всеки участник има право да представи не повече от една рисунка – графика /черно-бяла или цветна/ с размер 35х50 см. Техника: молив, туш, тънкописец, акварел. 
Всеки участник трябва да напише трите си  имена, училище, клас, адрес, телефон за връзка.
Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури.
Крайният срок за изпращане на творбите е 27.06.2022 г. на адрес: 3500 гр. Берковица, ул. "Д-р Иван Панов" №2, Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" или на e-mail gipb@abv.bg
Награждаването ще се проведе в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица на 30.06.2022 г.- Закриване на учебната година.
Всички наградени ще получат грамота, книги от Издателство КЛЕТ България и  награди от Община Берковица.