Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
В духа на проектно-базираното обучение учениците от 10. б клас в час по английски език представиха своите презентации  на тема: "My favourite actor/book/guru". Гимназистите запознаха класа с много интересни факти за живота на известни личности, впечатлили ги с постиженията си, и с любимите си книги.
Следващите проекти, които ще бъдат представени, са на 12. клас. Те са за  решаване на казуси  по теми, свързани с музика, право, медии, образование, религия, спорт и др.