Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
Съгласно заповед № РД-01-97/03.02.2022 г. на РЗИ - Монтана в периода 7.02 - 11.02.2022 г учениците от 8.,9. и 11. клас. ще се обучават в ОРЕС (онлайн); учениците от 10. и 12. клас ще се обучават присъствено.  
 В периода 14.02 - 18.02.2022 г. учениците от 8.,9. и 11. клас ще се обучават присъствено; учениците от 10. и 12. клас ще се обучават  в ОРЕС. 
Начало на учебните часове за всички ученици -  7.45 часа.