Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
      На 23 юни на тържествена церемония, организирана от Община Берковица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,  бяха наградени  победителите в конкурса " Добрите дела -2020". 
За добрите си дела и доблестни постъпки през 2020  г. ,  променили света ни  към по-добро, бяха наградени и Лилия Атанасова  и Александра Лазарова от 10.б клас на ПГ  "Д-р Иван Панов".
     Браво момичета !