Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

На 26.02.2020 г. - Деня на розовата фланелка, стана известен победителят в конкурса „Най-розов клас“, организиран от Ученическия съвет при ПГ “Д-р Иван Панов“. След като журито разгледа всички прояви, посветени на Деня, категорично избра за победител учениците от 11. Б клас. Тяхното участие и победа бе отразено и в посланието им:

„Днес, 26.02.2020 г., заявихме своята съпричастност към деня за борба с тормоза в училище, известен още като „Ден на розовата фланелка“, дал своето начало през 2008 г., след инцидент в училище. Чрез включването ни в тази инициатива искаме да изразим своя протест срещу насилието и тормоза върху невинни и беззащитни ученици. Искаме по този неконвенционален начин да кажем: „Спри! Не бъди насилник! Бъди един от нас!“. Тормозът не решава проблеми — той е един от тях. Нека бъдем толерантни и съпричастни към проблемите на своите съученици! Нека училището бъде безопасна зона за всички ученици — дори тези, които обществото стигматизира като маргинализирани."