Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
От 27 май до 01 юни 2018 г. в град Биеловар, Хърватия, се проведе третата работна среща на екипите по проект “The 4S — Study, Support, Share, Succeed” /„4-те ес — учи, подкрепяй, споделяй, успявай“/. Едновременно с нея домакините от Гимназия по туризъм и готварство от град Биеловар проведоха обучение за ученици и учители на тема „Създаване на учебно-тренировъчна фирма“. В обучението се включиха 2 учители — Бистра Матерова и Росица Борисова - и 6 ученици от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, град Берковица. Координаторът на проекта, Николина Кирова, и директорът на Гимназията, Румян Горков, участваха в работната среща на екипите, управляващи проекта.
През първия ден от срещата домакините представиха училището и града си. На следващия ден екипите, работещи по проекта, обсъдиха извършените до момента дейности, както и тези, които трябва да се проведат до следващата работна среща. Учениците направиха малък речник, включващ думи на английски и родните езици на всички партньори. След обяд за тях бяха организирани спортни дейности, а учителите обсъдиха периода, през който ще се проведе следващата работна среща на екипите по проекта, както и подробности, свързани със следващата мобилност на ученици и учители. Следващия ден беше посветен на обучението за създаване на учебно-тренировъчна фирма. Учителите и учениците бяха запознати с това как се създава и как функционира една учебно-тренировъчна фирма, каквато домакините на практика имат. В последния ден домакините от Хърватия показаха на гостите си столицата Загреб. 
Третата работна среща на екипите по проект “The 4S — Study, Support, Share, Succeed” /„4-те ес — учи, подкрепяй, споделяй, успявай“/ даде възможност на участниците да научат много нови неща, да споделят своите знания с връстниците си и да намерят приятели за цял живот в Хърватска, Турция, Италия и Румъния.
/Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация/