Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
На 1 март 2017 година учениците от ПГ "Д-р Иван Панов", участници в клуб "Европа и аз" по проект "Твоят час" , с ръководител Лорита Давидова, посетиха Дома за стари хора с ОЛБ, Центъра за настаняване от семеен тип и Центъра за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в Берковица и зарадваха потребителите на социални услуги с мартенички, направени от гимназистите.