Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Денят на Земята - 22 април, е  най-големият нерелигиозен празник, празнуван от над половин милиард души.  

За първи път Денят на Земята се отбелязва през 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони американци се включват тогава в демонстрация, като настояват политици, държавници, бизнес  да включат в своите приоритети опазването на околната среда. Кампанията води до значима промяна, като следствие е създадена Агенцията за защита на околната среда в САЩ, приети са Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за чистотата на водите и Закон за застрашените видове.
През 1990 г. е организирана голяма кампания за честването на 20-годишнината на Деня на Земята и около 200 милиона души по света се включват в тържествата. Отново през 1990 г. празникът е обявен за международен, а България се включва в отбелязването му през 1993 г.

По повод Деня на Земята учениците от 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров”, 3. ОУ „Иван Вазов” и Гимназия „Д-р Иван Панов” се включиха в организираните „Географски игри”.  Те се проведоха в Гимназия „Д-р Иван Панов”.  Организатори на инициативата  бяха учениците от 10. А клас на Гимназия „Д-р Иван Панов” и госпожа Екатерина Григорова, преподавател по география и икономика.

Викторината и атрактивните занимателни  игри бяха само част от днешния празник, където  учениците показаха своите знания по география, ангажираността си за опазването на околната среда и запазването на нашия единствен дом — Земята.

Присъстващите в мултимедийния кабинет на Гимназия „Д-р Иван Панов” можаха да се запознаят със специално подготвената за днешния ден презентация. Чуха и  докладите на Цветелинка Георгиева(9.Б клас), Анжелика Бендурска(9. Б клас) и Мария-Антоанета Рангелова(10.Б клас), подготвени за Деня на Земята под ръководството на госпожа П. Ерменкова, преподавател по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. А в края всички разгледаха таблата на Александра Добрилова(12.Б клас), Борислава Борисова, Камелия Георгиева, Десислава Шеретска(9. А клас) и  Ваня Алексова(10.Б клас).